Sidebar

Magazine menu

23
Mon, May

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý giáo dục và các giá trị cốt lõi

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra sâu rộng trên toàn cầu, mỗi sinh viên ra trường với tấm bằng đại học trên tay, với những kiến thức và kỹ năng thu nhận được sau những năm học tập dưới mái trường chắc chắn là chưa đủ, các bạn sinh viên cần chuẩn bị những hành trang sẵn sàng để trở thành những công dân toàn cầu. Hai trong số những hành trang đó là năng lực tư duy và thái độ làm việc.


Nắm bắt được xu hướng phát triển của giáo dục tương lai, trường Đại học Ngoại thương luôn đi tiên phong trong việc cập nhật và đổi mới các mô hình giáo dục với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, thành thạo ngoại ngữ, có khả năng làm việc, giải quyết vấn đề thuộc ngành đào tạo một cách độc lập, sáng tạo; có trách nhiệm xã hội, ý thức phục vụ cộng đồng và có khả năng tham gia vào thị trường lao động toàn cầu.

Trường Đại học Ngoại thương coi giáo dục hướng tới khai phóng, gắn với thực tiễn, nuôi dưỡng tính trung thực, tinh thần trách nhiệm và năng lực sáng tạo là nền tảng cho triết lý giáo dục của Nhà trường.

Vậy, Nhà trường có vai trò như thế nào trong việc phát triển năng lực tư duy và định hình tâm thế sẵn sàng phục vụ cộng đồng - xã hội của sinh viên?; Các doanh nghiệp và Nhà tuyển dụng có thể hiến kế gì cho Nhà trường nhằm góp phần đào tạo, bồi dưỡng, hình thành một thế hệ sinh viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trở thành những “công dân toàn cầu”?. Câu trả lời sẽ được giải đáp trong DIỄN ĐÀN HỢP TÁC GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ TRƯỜNG - một sự kiện đối thoại thường niên giữa ba bên NHÀ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP VÀ SINH VIÊN. Cùng chờ đón những nội dung hấp dẫn và một diễn giả chính vô cùng đặc biệt sẽ xuất hiện và đồng hành cùng sự kiện năm nay nhé!