Khoa Tiếng Anh Thương mại

Các đơn vị

Website: http://fbe.ftu.edu.vn/

Năm 2007 Khoa Tiếng Anh Thương mại được tách ra từ Khoa Tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại thương theo Quyết định số 61/QĐ-TCHC ngày 29/6/2007 của Hiệu Trưởng trường Đại học Ngoại thương và lấy tên là khoa Tiếng Anh Thương Mại với nhiệm vụ đào tạo cử nhân hệ 4 năm chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại.

Lãnh đạo qua các thời kỳ:

1. PGS, TS Đỗ Thị Loan (2007 - 2008).
2. TS Nguyễn Thị Thanh Minh (2008 - 2009).
3. ThS Bùi Nguyệt Anh (2009 - 2016).
4. TS Nguyễn Thị Dung Huệ (Hiện nay).
 
Email
Nguyễn T Dung Huệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Nguyệt  Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chu T Thanh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Thùy Dung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hoàng Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần T Hương Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Thị Quỳnh  Giao This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn T Diễm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần T Thanh Hải This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dương Bích Hằng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn T Minh  Hằng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị  Hiền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Mỹ  Hòa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thu  Huyền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn T Minh Huyền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trương Thị Mai Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần T Lan  Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Mai Nhung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vũ T Diễm Phúc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Bích Thủy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Thị Hồng Yến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Triệu Quang Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đinh Thị Ngoan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thùy  Linh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Việt  Linh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Phương  Linh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vũ Thị Phương Dung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phương Tố Tâm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khen thưởng:

- Khoa đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp trường,

- 03 giảng viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp trường.

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3835 6800 (ext: 688, 686).
Địa điểm: Tầng 3 - Nhà B.

Our website is protected by DMC Firewall!