Khoa Cơ bản

Các đơn vị

Website: http://khoacoban.ftu.edu.vn/

Khoa Cơ bản trường Đại học Ngoại Thương.

1. Trưởng khoa:

- Nhà giáo ưu tú Phạm Ngọc Châu - giáo viên bộ môn Địa lý kinh tế. (1988 - 1990). 

Năm 1990 Thầy Phạm Ngọc Châu được sang Liên xô (cũ) làm thực tập sinh. 

Phó trưởng khoa: PGS. TS Lê Thanh Cường – Chủ nhiệm bộ môn Toán.

- PGS. TS Lê Thanh Cường (năm 2007 PGS. TS Lê Thanh Cường được nghỉ hưu) (1990 - 2007).

2. Các Phó trưởng Khoa:

- Thầy Nguyễn Đức Khánh - giáo viên bộ môn Phân tích các hoạt động kinh tế (năm 1994 Thầy Khánh chuyển công tác).

- Thầy Trần Sửu - Chủ nhiệm bộ môn Quản lý chất lượng hàng hóa (năm 1999 một bộ phận Khoa Cơ bản được tách ra lập thành Khoa mới do thầy Trần Sửu làm trưởng Khoa - Khoa Quản trị kinh doanh). (1994 - 1998).

- Cô Nguyễn Thị Việt - Chủ nhiệm bộ môn Tin học (năm 2004 Cô Nguyễn Thị Việt được nghỉ hưu) (2000 - 2004).

- ThS Nguyễn Thị Toàn (Giáo viên bộ môn Toán) và ThS Tô Thị Hải Yến (Chủ nhiệm bộ môn Tin học) (2006 - 2007).

- Trưởng Khoa: ThS Nguyễn Thị Toàn – Chủ nhiệm bộ môn Toán (2007 - 2010). 

- Phó trưởng khoa ThS Tô Thị Hải Yến (Chủ nhiệm bộ môn Tin học) (2007 - 2009).

- ThS Tô Thị Hải Yến (Chủ nhiệm bộ môn Tin học) và TS Phùng Duy Quang – Trưởng Khoa (Phó chủ nhiệm bộ môn Toán). (2009-2010). 

- Trưởng Khoa: TS Phùng Duy Quang - Chủ nhiệm bộ môn Toán. (2010 - Hiện nay).

- Phó Trưởng khoa: ThS Tô Thị Hải Yến - Chủ nhiệm bộ môn Tin học. (2010 - Hiện nay).

Email

Phùng Duy  Quang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tô Thị Hải  Yến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Chúc Mai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Hoàng Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tống Lan  Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vương Thảo  Bình This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Phương  Chi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Trung  Chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hà Thị Thu Hiền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Đức  Hiếu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đoàn Quang  Hưng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thu  Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Thị  Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Quang   Huy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Bảo  Long This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Võ Xuân  Lộc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Ngọc Mai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Văn  Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thang Văn Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Thu  Ngân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Dương  Nguyễn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thanh  Nguyệt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị  Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vũ Thị Hương   Sắc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lâm Văn  Sơn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3835 6800 (ext: 608, 606).
Địa điểm : (Tầng 2 - Nhà B).

Our website is protected by DMC Firewall!