Khoa Lý luận Chính trị

Các đơn vị

Website: (Đang xây dựng...)

Thành lập năm 1975 (được tách ra từ Phòng Chính trị), lúc đầu là Bộ môn Chính trị, sau đó là Bộ môn Mác – Lênin, năm 2000 chuyển thành Khoa Lý luận Mác – Lênin và năm 2008 đổi thành Khoa Lý luận chính trị.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

1. Nhà giáo Nguyễn Hữu Dũng (1975 - 1982).

2. Nhà giáo Hứa Minh Triết (1982 - 1988).

3. Nhà giáo Nguyễn Thanh Hải (1988 - 1990).

4. Nhà giáo Phạm Văn Hoàng (1990).

5. Nhà giáo Nguyễn Thanh Hải (1990 - 1998).

6. PGS, TS Đoàn Văn Khái (1998 - 2015).

7. ThS Nguyễn Thị Thuỷ (Phó Trưởng khoa).

Email

Đoàn Văn Khái This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thuỷ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Thanh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vũ Thị  Quế Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Tuấn Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng Hương Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đinh Thị Quỳnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Hải This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thu Hải This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ThânThị Hạnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Tùng Lâm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ngô Thị Như This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Mai Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Huy Quang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn T Thuý Thanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đào Thị Trang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Tố Uyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Văn Vinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cơ cấu tổ chức, đội ngũ:

Khoa Lý luận chính trị có 5 bộ môn, hiện có 21 giảng viên, trong đó có 01 phó giáo sư, tiến sĩ, 17 thạc sĩ, 04 nghiên cứu sinh, 03 học viên cao học.

Chức năng, nhiệm vụ:

Quản lý, giảng dạy các môn học khoa học xã hội và nhân văn, trong đó có các môn lý luận chính trị trong chương trình đào tạo của Nhà trường. Tham gia nghiên cứu khoa học và hoạt động khoa học – công nghệ. Tham gia công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Thành tích đạt được:

- Huân chương lao động hạng Ba năm 2000

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 1995

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo các năm 2000, 2007, 2009, 2010

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại thương năm 1980

- Danh hiệu “Tổ lao động xã hội chủ nghĩa” liên tục các năm từ 1977 – 1994; danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” liên tục các năm từ 1995 – 2010

- Công đoàn Khoa được tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam các năm 2003, 2009

- Chi đoàn Khoa được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh liên tục các năm từ 2001 đến 2009

- 03 giảng viên được phong danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”

- 02 giảng viên được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Nhiều giảng viên được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3835 6800 (ext: 598, 596)
Website: (Đang xây dựng...)
Địa điểm : (Tầng 2 - Nhà B)

Our website is protected by DMC Firewall!