Khoa Lý luận Chính trị

Các đơn vị

Website: (Đang xây dựng...)

1. Tên đơn vị:

Khoa Lý luận Chính trị

Faculty of Political Science

2. Link website của đơn vị:

Link 

3. Lịch sử hình thành và phát triển:

Tiền thân của Khoa Lý luận chính trị là Bộ môn Chính trị thuộc Phòng Chính trị, Trường Đại học Ngoại thương. Năm 1975, Bộ môn Chính trị được tách ra khỏi Phòng Chính trị trở thành một Bộ môn độc lập, đổi tên thành Bộ môn Mác – Lênin, năm 2000 phát triển thành Khoa Lý luận Mác – Lênin và năm 2008 đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị.

4. Các thành tích, khen thưởng cấp trường và trên trường đã đạt được:

- Huân chương lao động hạng Ba năm 2000.

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 1995.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại thương năm 1980.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo các năm 2000, 2007, 2009, 2010.

- Danh hiệu “Tổ lao động xã hội chủ nghĩa” liên tục các năm từ 1977 – 1994.

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” liên tục các năm từ 1995 – 2018.

- Giải nhất tập thể Cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên năm 2018”.

- Công đoàn Khoa được tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2003, 2009)

- Chi đoàn Khoa được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh liên tục các năm từ 2001 đến 2009.

- 03 giảng viên được phong danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.

- 02 giảng viên được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Mỗi năm học có 06 giảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Trường và Giấy khen của Hiệu trưởng.

- Nhiều giảng viên được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

5. Lãnh đạo qua các thời kỳ:

  1. Nhà giáo Nguyễn Hữu Dũng (1975 - 1982).
  2. Nhà giáo Hứa Minh Triết (1982 - 1988).
  3. Nhà giáo Nguyễn Thanh Hải (1988 - 1990).
  4. Nhà giáo Phạm Văn Hoàng (1990).
  5. Nhà giáo Nguyễn Thanh Hải (1990 - 1998).
  6. PGS, TS Đoàn Văn Khái (1998 - 2015).
  7. TS Nguyễn Thị Thuỷ (2015-nay).

6. Chức năng, nhiệm vụ:

- Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong chương trình đào tạo của Trường; quản lý và tổ chức giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn: Lịch sử học thuyết kinh tế, Logic học và Phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học.

- Giảng dạy Triết học cho chương trình đào tạo Sau đại học của Trường.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động Khoa học – công nghệ khác.

- Tham gia công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho sinh viên.         

7. Đặc điểm nổi bật:

- Các giảng viên của Khoa Lý luận chính trị là những giảng viên tâm huyết với nghề giáo, nhiệt tình trong giảng dạy, luôn nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn. Trong mỗi năm học, các giảng viên luôn luôn hoàn thành vượt định mức giờ giảng và giờ nghiên cứu khoa học.

- Số giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên chiếm tỉ lệ cao trong tổng số giảng viên cơ hữu của Khoa.

- Tập thể Khoa Lý luận chính trị luôn giữ vững truyền thống đoàn kết.

8. Cơ cấu tổ chức hiện tại:

- Ban lãnh đạo Khoa: 01 Trưởng Khoa, 01 Phó trưởng Khoa.

- 04 Bộ môn thuộc Khoa.

- Văn phòng Khoa.

9. Danh sách tên, liên hệ của từng cán bộ, giảng viên trong Khoa:

TT

Họ tên

Học hàm, học vị

Chức vụ/chức danh

Email

1

Nguyễn Thị Thủy

Tiến sĩ

Phó Trưởng Khoa PT, GVC

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Vũ Thị Quế Anh

Tiến sĩ

Phó Trưởng Khoa, GVC

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đoàn Văn Khái

PGS, TS

GVCC

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Ngọc Lan

Tiến sĩ

GVC kiêm nhiệm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Bùi Ngọc Dũng

Thạc sĩ

GV kiêm nhiệm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Văn Triệu

Thạc sĩ

GV kiêm nhiệm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn T.Thúy Thanh

Tiến sĩ

GVC

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Mai Phương

Tiến sĩ

GVC

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Thu Hải

Tiến sĩ

Giảng viên

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Đào Thị Trang

Tiến sĩ

Giảng viên

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Thân Thị Hạnh

Tiến sĩ

Giảng viên

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Ngô Thị Như

Tiến sĩ

Giảng viên

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Lê Tuấn Anh

Thạc sĩ

NCS,Giảng viên

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Đinh Thị Quỳnh Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Đặng Hương Giang

Thạc sĩ

NCS,Giảng viên

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Hoàng Hải

Thạc sĩ

NCS,Giảng viên

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Nguyễn Thị Tố Uyên

Thạc sĩ

NCS,Giảng viên

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Trần Huy Quang

Thạc sĩ

NCS,Giảng viên

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Nguyễn Thị Thanh Tú

Thạc sĩ

NCS,Giảng viên

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Nguyễn Tùng Lâm

Thạc sĩ

NCS,Giảng viên

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Hoàng Văn Vinh

Thạc sĩ

Giảng viên

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

Phan Thanh Hương

Cử nhân

Thư ký Khoa

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Liên hệ:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:    84-4-3835 6800 (ext: 595, 596)
Website:        (Đang xây dựng...)
Địa điểm:       Phòng B203- Tầng 2 - Nhà B, 91 Phố Chùa Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Tp Hà Nội

Our website is protected by DMC Firewall!