Khoa Quản trị Kinh doanh

Các đơn vị

Website: http://qtkd.ftu.edu.vn/

1. Tên đơn vị:

Khoa Quản trị kinh doanh (Faculty of Business Administration)

2. Link website của đơn vị:

http://qtkd.ftu.edu.vn/

3. Lịch sử hình thành và phát triển: 

Khoa Quản trị kinh doanh được thành lập vào ngày 07 tháng 4 năm 1999 theo Quyết định số 1269 /QĐ –BGĐT- TCCB của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 07/4/1999. Tại thời điểm thành lập, số lượng giảng viên của Khoa chỉ có 11 người. Đến năm 2009, tổng số thành viên của Khoa đã lên đến gần 70 giảng viên (trong đó có 1 GS, 1 PGS, 10 TS, 20 ThS, nhiều người khác đang học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài) và trở thành một trong hai khoa lớn nhất trường Đại học Ngoại Thương. Từ năm 2009 đến nay, Khoa Quản trị Kinh doanh ngày càng lớn mạnh không ngừng và đã trở thành cái nôi của nhiều Khoa chuyên môn trong toàn trường là Khoa Luật và Khoa Kế toán- Kiểm toán trên cơ sở Bộ môn Luật, Bộ môn Kế toán- Kiểm toán của Khoa Quản trị Kinh doanh. Sau hai lần tách khoa, hiện nay Khoa Quản trị Kinh doanh vẫn là một trong hai khoa chuyên môn lớn nhất toàn trường, với tổng số 50 giảng viên, trong đó có nhiều giảng viên kiêm nhiệm nắm các chức vụ quản lý cao trong trường.

4. Các thành tích, khen thưởng cấp trường và trên trường đã đạt được:

Khoa QTKD đã đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp trường trong 8 năm liên tục (năm học 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009) với 100% giảng viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên.

Đặc biệt, Khoa QTKD vinh dự được nhận bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam năm 2006; và Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam “Phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2006-2007”.

I/ Thành tích, khen thưởng cấp trường

- Giấy khen Tập thể lao động xuất sắc năm học 2011 - 2012
- Giấy khen Tập thể lao động xuất sắc năm học 2012 – 2013
- Giấy khen Tập thể lao động tiên tiến năm học 2013 – 2014
- Giấy khen Tập thể lao động tiên tiến năm học 2014 – 2015
- Giấy khen Tập thể lao động tiên tiến năm học 2015 – 2016
- Giấy khen Tập thể lao động tiên tiến năm học 2016 – 2017
- Giấy khen Tập thể lao động tiên tiến năm học 2017 – 2018

- Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh liên tục từ năm 2011 đến năm 2018

- Chi bộ Khoa đạt 1 trong 3 Chi bộ xuất sắc năm 2018

- Công đoàn: Giấy khen “Công đoàn Bộ phận đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019”

II/ Thành tích, khen thưởng cấp trên trường

- Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ năm học 2012-2013

- Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ năm học 2015-2016

- Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ năm học 2018-2019 (đang xét)

- Đảng: Đồng chí Lê Thái Phong, Trưởng Khoa QTKD là 1 trong 2 Đảng viên của Trường được giấy khen của Đảng ủy Khối các trường Đại học - Cao đẳng Hà Nội “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục từ năm 2013-2018

- Công đoàn: Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam “Công đoàn bộ phận đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019”.

5. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

Giai đoạn 1999 – 2001:

GVC Trần Sửu – Chủ nhiệm Khoa

ThS Đặng Thị Lan – Phó CN Khoa

Giai đoạn 2001 – 2004

TS Bùi Ngọc Sơn – Chủ nhiệm Khoa

ThS Lê Thị Thu Thủy – Phó chủ nhiệm Khoa

Giai đoạn 2004 – 2009

TS Tăng Văn Nghĩa – Chủ nhiệm Khoa

ThS Lê Thị Thu Thủy – Phó chủ nhiệm Khoa (2004 – 2007)

ThS Trần Thị Kim Anh – Phó chủ nhiệm Khoa (2007 – 2009)

ThS Bùi Liên Hà – Phó chủ nhiệm Khoa (2007 – 2009)

Giai đoạn 2009 – 2016

PGS, TS Nguyễn Thu Thủy – Chủ nhiệm Khoa

TS Trần Thị Kim Anh – Phó chủ nhiệm Khoa (2009 – 2016)

TS Bùi Liên Hà – Phó chủ nhiệm Khoa (2009 – 2013)

TS Lê Thái Phong – Phó chủ nhiệm Khoa (2013-2016)

Giai đoạn 2016 - nay

PGS, TS Lê Thái Phong – Chủ nhiệm Khoa

TS Nguyễn Thúy Anh – Phó chủ nhiệm Khoa

TS Cao Đinh Kiên – Phó chủ nhiệm Khoa

6. Chức năng, nhiệm vụ hiện tại:

Khoa Quản trị Kinh doanh có những nhiệm vụ cơ bản sau đây:

1) Đào tạo và giảng dạy

- Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn và tham gia các chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành đào tạo khác của Nhà trường.

- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển chiến lược của Khoa.

- Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của ngành QTKD, Quản trị khách sạn và các chuyên ngành thuộc các ngành trên.

- Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của Nhà trường cho từng chuyên ngành trong Khoa.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo của các chuyên ngành.

2) Nghiên cứu khoa học

- Thông báo và triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ của các Bộ và các cơ quan nhà nước khác.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa.

- Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Tổ chức các hội thảo khoa học chuyên ngành các cấp.

3) Quản lý nguồn nhân lực

- Quản lý giảng viên của Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Xây dựng kế hoạch nhân sự của Khoa, tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa.

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.

- Phối hợp đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

7. Đặc điểm nổi bật:

Sự ra đời của Khoa Quản trị Kinh doanh còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với trường Đại học Ngoại thương: từ một trường đơn ngành đã trở thành trường đào tạo đa ngành trong khối các trường đại học về kinh tế. Sự phát triển này phù hợp với xu thế đào tạo đa dạng của các trường đại học hiện nay nói chung và nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về nguồn nhân lực quản trị và kinh doanh quốc tế nói riêng. Không chỉ tăng về số lượng các ngành đào tạo mới, Khoa Quản trị Kinh doanh còn triển khai chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh đầu tiên trong toàn trường thuộc chuyên ngành QTKDQT và triển khai Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh- hợp tác với trường đối tác danh tiếng Đại học Tổng hợp bang California Hoa Kỳ, góp phần từng bước tiêu chuẩn hóa và hài hóa hệ thống kiến thức đào tạo với các chương trình đào tạo đại học tiên tiến trên thế giới. Kế thừa và phát huy truyền thống đào tạo với chất lượng dẫn đầu của trường Đại học Ngoại thương, kết hợp với sự năng động của mình, Khoa Quản trị Kinh doanh đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và đóng góp tích cực vào việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Khoa Quản trị Kinh doanh đã tạo được một môi trường đào tạo hiện đại, hấp dẫn không chỉ cho sinh viên mà cả cho các nhà quản lý thông qua các hoạt động tư vấn và đào tạo ngắn hạn để họ có thể phát triển tốt khả năng của mình trong môi trường kinh doanh quốc tế.

8. Cơ cấu tổ chức hiện tại:

 

9. Danh sách tên, liên hệ (email và số điện thoại) của từng cán bộ, giảng viên trong đơn vị (làm thành bảng chia dòng, cột)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Lê Thái Phong

Trưởng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Thúy Anh

Phó trưởng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Cao Đinh Kiên

Phó trưởng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Đào Minh Anh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

5

Nguyễn Thị Khánh Chi

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Phương Chi

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Phạm Thị Mỹ Dung

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Lê Thị Phương Dung

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Hoàng Anh Duy

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Hoàng Thị Thùy Dương

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Vũ Thị Hương Giang

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Lê Thu  Hằng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Nguyễn Thị Hạnh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Bùi Thu  Hiền

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Nguyễn Khánh Hưng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Nguyễn Thị Kim Ngân

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Ngô Quý Nhâm

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Dương Thị Hoài Nhung

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Nguyễn Thị Tuyết  Nhung

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Nguyễn Hồng Quân

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

Lê Thị Thảo

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

Trần Minh Thu

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

Đào Thị  Thương

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

Nguyễn Thị Hồng Vân

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

Tăng Thị Thanh Thủy

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27

Nguyễn Minh Phương

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28

Hoàng Hải Yến

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29

Nguyễn Thị Hoa Hồng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30

Nguyễn Thị Kim Thoa

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31

Nguyễn Thị  Sâm

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32

Đỗ Hương  Giang

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33

Đỗ Thị Thanh Hương

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34

Nguyễn Hồng Vân

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35

Thái Thanh Hà

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36

Trịnh Thị Bạch Mai

Thư ký khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37

Nguyễn Hạnh Linh

Thư ký CTTT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

38

Bùi Anh Tuấn

Hiệu trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39

Lê Thị Thu Thủy

Chủ tịch HĐT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

40

Bùi Liên Hà

Phó phòng ĐT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41

Nguyễn Lệ Hằng

Trưởng phòng TT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

42

Nguyễn Văn Minh

Viên KT&TMQT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

43

Nguyễn Thế  Anh

Phó phòng ĐBCL

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

44

Nguyễn Văn Thoan

GĐ TTTT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

45

Đào Thị Hồng  Hạnh

TTĐBCL

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

46

Phạm Thị Tuyết Minh

Phòng Thanh tra

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

47

Vũ Thị Thu Hường

Phòng Tổ chức

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

48

Nguyễn Thị  Hoa

Tạp chí kinh tế đối ngoại

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

49

Nguyễn Thị Thu Trang

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

50

Nguyễn Trọng  Hải

Feretco

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Thông tin liên hệ: Email, địa điểm văn phòng:

Tầng 2 - Nhà B Đại học Ngoại thương - 91 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-3835 6800 (ext: 521)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Our website is protected by DMC Firewall!