Phòng Truyền thông và Quan hệ đối ngoại

Các đơn vị

Website: (Đang xây dựng...)

Phòng Truyền thông và Quan hệ đối ngoại được thành lập từ 01-10-2009, với chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác truyền thông, phát triển thương hiệu, quan hệ đối ngoại, công tác cựu sinh viên và thu hút tài trợ.

Năm 2010 là một năm đặc biệt của Đại học Ngoại thương, năm FTU tròn 50 năm tuổi và nhà trường vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Phòng truyền thông và Quan hệ đối ngoại đang nỗ lực, tích cực tham gia tổ chức các sự kiện, tuyên truyền quảng bá hình ảnh, thương hiệu Đại học ngoại thương với xã hội, mời các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cựu sinh viên các thế hệ tham gia tài trợ cho nhà trường.

Những thành tích khen thưởng: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cấp Trường” năm học 2009-2010.

Lãnh đạo đơn vị :

TS Nguyễn Thị Thanh An

Email

Nguyễn Thị Thanh An This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tô Kiều Oanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đào Thu Hiền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tô Thị Thuỳ Trang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3259 5158 (ext: 348, 345)
Website: (Đang xây dựng...)
Địa điểm: (Tầng 9 - Nhà A)

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd