Phòng Quản trị Thiết bị

Các đơn vị

Website: (Đang xây dựng...)

Phòng Quản trị - Thiết bị (trước đây là Phòng Quản trị -Tài vụ) được thành lập năm 1967, ngay sau khi Trường Ngoại thương được thành lập trên cơ sở chia tách trường Cán bộ Ngoại giao- Ngoại thương thành 2 trường độc lập.

Hiện tại Phòng Quản trị - Thiết bị gồm các bộ phận: Quản trị; Thiết bị, Bảo vệ; Điện nước, Lái xe, KTX. Những nhiệm vụ chính mà Phòng đang đảm nhiệm là: Tổ Quản trị: Quản lý tài sản, phòng học, kho, mua sắm vật tư, sửa chữa nhỏ chống xuống cấp công trình, lao công môi trường, bảo vệ, trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô;… Tổ điện nước: Phục vụ và sửa chữa điện nước và các vấn đề liên quan;…Tổ thiết bị: Bảo quản, sửa chữa các thiết bị giảng dạy và học tập; Ban Quản lý Ký túc xá: Quản lý sinh viên Việt Nam và nước ngoài sống nội trú trong trường.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

1. Ông Trần Khang

2. Ông Võ Văn Cao

3. Ông Dương Ngọc Tốn

4. Ông Hoàng Thành Lan

5. Ông Trần Quang Điển

6. Ông Nguyễn Tấn Thường

7. Ông Phùng Văn Châu

8. Bà Nguyễn Thị Thanh Đào

9. Ông Hoàng Công Bảo

10. ThS Bùi Ngọc Dũng (hiện nay)

Email

Bùi Ngọc Dũng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Bích Hạnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Bá Thái This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Mạnh Khải This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thị Thu  Lương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Ngọc Mỹ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đào Thu  Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Văn Thuận This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Đông Bắc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cao Lương Bằng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Văn Bình This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Quang Cương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hà Xuân Cường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng Thế Du This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Ngọc Du This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Tiến Hải This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Minh Hiếu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng Văn Kiên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Đức Mạnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hồng Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Hữu Sinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Quang Tân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Văn Toản This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Việt Cường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Văn Hiếu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Anh Tuấn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dương Minh Ngọc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Đức Trường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thanh  Bình This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3259 5158 (ext: 318, 316)
Website: (Đang xây dựng...)
Địa điểm: (Tầng 2 - Nhà A)

DMC Firewall is a Joomla Security extension!