Phòng Quản lý Khoa học

Các đơn vị

Website: http://qlkh.ftu.edu.vn/

Phòng Quản lý Khoa học được thành lập cùng với sự phát triển của nhà trường. Nhiều năm liên tục Phòng đều là Tập thể lao đông xuất sắc cấp trường.

Cán bộ lãnh đạo phòng nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua, Lao động xuất sắc. Hoạt động nghiên cứu khoa học, các đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp Cơ sở, các Hội nghị hội thảo khoa học cũng như công tác xây dựng giáo trình, tài liệu giảng dạy của nhà trường được phát triển nhờ vào hoạt động hiệu quả của Phòng Quản lý Khoa học.

Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

1. Ông Nguyễn Hữu Lợi (1970 - 1973).

2. Ông Phạm Ngọc Song (1974 - 1976).

3. Ông Nguyễn Văn Muội (1977 - 1978).

4. Ông Đào Quốc Khánh (1979 - 1988).

5. PGS Vũ Hữu Tửu (1989 - 1992).

6. GS,TS Nguyễn Thị Mơ (1993 - 1994).

7. ThS Trần Bá Việt Dũng (1995 - 1999).

8. ThS Nguyễn Văn Châu (2000 - 2002).

9. PGS, TS Nguyễn Hữu Khải (2002 - 2011).

10. PGS, TS Đào Ngọc Tiến (2011 - 2017).

11. PGS, TS Vũ Hoàng Nam (Hiện nay)

Email

Đào Ngọc  Tiến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thị Ngọc  Lan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đỗ Hương Lan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ngô Thị Minh  Nguyệt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vũ Thị Kim  Oanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vũ Huyền Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hữu  Thật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Sơn Tùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3259 5158 (ext: 238, 236)
Địa điểm : Tầng 9 - Nhà A

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd