Phòng Kế hoạch Tài chính

Các đơn vị

1. Tên đơn vị: 

- Tên tiếng việt: Phòng Kế hoạch- Tài chính
- Tên tiếng anh: Department of Planning and Finance

Tập thể cán bộ, viên chức Phòng Kế hoạch Tài chính 


2. Link website của đơn vị: Đang xây dựng.

3. Lịch sử hình thành và phát triển

Phòng Kế hoạch – Tài chính tiền thân là một bộ phận của phòng Quản trị Tài vụ được thành lập từ những ngày đầu xây dựng trường Đại học Ngoại thương.
Tháng 04 năm 2005, trước những yêu cầu cấp thiết là phải hình thành một bộ phận chuyên trách riêng biệt về công tác tài chính - kế toán phục vụ cho quá trình phát triển không ngừng của trường Đại học Ngoại thương, bộ phận Tài vụ được tách ra và phòng Kế hoạch – Tài chính đã chính thức ra đời. Kể từ khi được thành lập đến nay, phòng Kế hoạch – Tài chính đã luôn luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc lập kế hoạch dự toán cũng như cấp phát, thanh toán các khoản thu chi kịp thời.

4. Các thành tích, khen thưởng cấp trường và trên trường đã đạt được

Khen thưởng: Năm học 2007-2008: Nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý;

Từ năm 2005 đến nay: Phòng liên tục đạt được danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp trường, trong đó có nhiều cán bộ của phòng đạt hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp trường. Trong nhiều năm, một số thành viên của phòng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, huy chương vì sự nghiệp giáo dục, huy chương vì sự nghiệp thương mại và huy chương vì thế hệ trẻ.

5. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

- Ông Phùng Văn Châu
- Bà Nguyễn Thị Thanh Đào
- TS Nguyễn Ngọc Song
- TS Nguyễn Thục Anh
- PGS, TS Đào Thị Thu Giang
- TS Phạm Thu Hương
- ThS Trần Thị Mỹ Hạnh

6. Chức năng, nhiệm vụ hiện tại:

6.1 Chức năng

Quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch và tài chính

6.2 Nhiệm vụ

- Quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch - tài chính;

- Tổng hợp kế hoạch hoạt động hàng năm của các đơn vị

- Lập dự toán, thực hiện và báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của Nhà nước, Nhà trường;

- Thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác theo qui định;

- Chi học bổng, khen thưởng và các khoản phụ cấp cho sinh viên;

- Thực hiện các nghiệp vụ chi hoạt động sự nghiệp như chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho viên chức; thanh toán tiền giảng cho giáo viên, chi phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất của trường;....

- Các nghiệp vụ kế toán khác theo qui định.


7. Đặc điểm nổi bật: không có

8. Cơ cấu tổ chức hiện tại

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

ThS.Trần Thị Mỹ Hạnh

Trưởng phòng

2

ThS. Lê Thị Hiên

Phó Trưởng phòng

3

Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

4

ThS. Lê Thị Thu Hằng

Chuyên viên

5

ThS. Phan Thị Hương Giang

Chuyên viên

6

ThS. Lê Hoài Phương

Chuyên viên

7

ThS. Cao Thị Thúy An

Chuyên viên

8.

Hoàng Thị Ngân Giang

Chuyên viên


9. Danh sách tên, liên hệ (email và số điện thoại) của từng cán bộ, giảng viên trong đơn vị (làm thành bảng chia dòng, cột)

Trần Thị Mỹ

Hạnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Thị

Hiên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cao Thị Thúy

An

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phan Thị Hương

Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Thị Thu

Hằng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn T Thanh

Huyền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Hoài

Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoàng Thị Ngân

Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Thông tin liên hệ: Email, địa điểm văn phòng.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Địa điểm văn phòng: A203, Tầng 2, Nhà A, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

Our website is protected by DMC Firewall!