Trường Đại học Ngoại Thương đổi mới để phát triển: Những nét đổi mới

Về FTU

Trường Đại học Ngoại Thương đổi mới để phát triển

Dưới ánh sáng của đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, ngành đào tạo đại học của Việt Nam nói chung và Trường Đại học Ngoại thương nói riêng đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của kinh tế xã hội và đường lối chủ động hội nhập của đất nước. Năm 1990, có thể nói là cột mốc đánh dấu sự đổi mới toàn diện của Trường Đại học Ngoại thương.

Những nét đổi mới của Trường Đại học Ngoại thương trong gần 15 năm qua được thể hiện ở các mặt chủ yếu sau:

Đổi mới về nhận thức và tư duy: Trước đây, công tác đào tạo cán bộ được thực hiện theo nguyên tắc kế hoạch hóa và Nhà nước nắm độc quyền Ngoại thương. Sinh viên tốt nghiệp của Trường do Bộ Ngoại Thương phân công nơi công tác. Do vậy, mục tiêu, nội dung chương trình, thời gian và kế hoạch đào tạo của Trường triển khai thực hiện một cách rất cứng nhắc. Tình hình kinh tế xã hội thay đổi nhiều mặt do thực hiện đường lối đổi mới, đòi hỏi Nhà trường phải có những thay đổi về nhận thức và tư duy trong mọi hoạt động của mình. Nhà trường phải đào tạo ra những sản phẩm mà xã hội đang cần và phù hợp với tình hình thực tế của nền kinh tế xã hội đang chuyển biến mạnh mẽ sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tư duy đào tạo cán bộ chuyên ngành hẹp trước đây không còn phù hợp với thực tiễn. Nhà trường đã kịp thời chuyển sang đào tạo theo chuyên ngành diện rộng nhằm tạo nhiều cơ hội tìm việc làm cho sinh viên tốt nghiệp và dễ thích nghi với cơ chế thị trường lao động trong điều kiện mới.

Đổi mới về nhận thức và tư duy là yếu tố quyết định sự phát triển có chất lượng và bền vững của Nhà trường trong suốt thời gian vừa qua.

Đổi mới về ngành, chuyên ngành và cấp đào tạo: Những năm trước đây, Trường Đại học Ngoại thương là một Trường Đại học đơn ngành và chỉ đào tạo duy nhất một chuyên ngành là Nghiệp vụ xuất nhập khẩu. Đến nay, Trường Đại học Ngoại Thương đã trở thành Trường đại học đa ngành và đa chuyên ngành đào tạo.

Hiện tại, Trường đang đào tạo 7 ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Pháp.

Từ một Trường chỉ đào tạo một cấp học (Đại học), nay Trường được phép đào tạo hoàn chỉnh các cấp học: Cao đẳng, Đại học và Sau Đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ). Đào tạo Sau Đại học theo 2 chuyên ngành: “Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế” và chuyên ngành “Quản trị Kinh doanh”.

Đổi mới về quy mô và phạm vi đào tạo: Bước vào thời kỳ đổi mới, quy mô đào tạo của Trường đã tăng nhiều lần so với thời kỳ mới thành lập và những năm 60, 70. Cho đến nay, hàng năm, Nhà trường đã đào tạo được khoảng 2.000 sinh viên hệ chính quy thuộc các chuyên ngành đào tạo khác nhau. Từ năm 1983, Trường bắt đầu được phép đào tạo Sau Đại học và đã đào tạo được trên 200 Thạc sĩ và gần 20 Tiến sĩ. Ngoài ra, Trường còn thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho hàng vạn cán bộ về các chuyên đề: Kinh doanh quốc tế, Luật trong kinh doanh quốc tế, Thanh toán quốc tế, Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghẹ, Chính sách kinh tế đối ngoại, Hội nhập kinh tế khu vực và thế giới… Trường Đại học Ngoại thương đã thực sự trở thành nơi cung cấp và bổ sung quan trọng và chủ yếu nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, góp phần mở rộng và phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại của Việt Nam với các nước trên thế giới.

Phạm vi đào tạo của Nhà trường cũng ngày càng được mở rộng. Năm 1993, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập Cơ sở II của Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một sự kiện rất quan trọng để Nhà trường mở rộng địa bàn đào tạo cán bộ kinh tế đối ngoại cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trong hơn 10 năm qua, Cơ sở II của Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã đào tạo được hàng ngàn cán bộ cung cấp một lực lượng không nhỏ cán bộ kinh tế đối ngoại cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tổng lưu lượng sinh viên của Trường (gồm cả 2 cơ sở) hàng năm trung bình vào khoảng trên 15.000 sinh viên và học viên thuộc các loại hình và các chuyên ngành đào tạo. Địa bàn đào tạo cảu Trường Đại học Ngoại thương hiện tại không chỉ bó hẹp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mà còn được mở tới các tỉnh từ Bắc tới Nam như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ…

Chất lượng đào tạo và bồi dưỡng của Trường Đại học Ngoại thương đã và đang được xã hội đánh giá cao. Sinh viên tốt nghiệp ra Trường đều có phẩm chất chính trị tốt, kiến thức chuyên môn vững vàng, thành thạo một, hai ngoại ngữ, có sức khỏe tốt và có khả năng vận dụng sáng tạo các kiến thức vào thực tiễn công tác. Điều này đã được minh chứng qua tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra Trường tìm được việc làm đạt tỷ lệ cao, khá nhiều cựu sinh viên của Trường đã và đang giữ những vị trí trọng trách tại các cơ quan Nhà nước, các Tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp…

Đổi mới về nội dung, chương trình đào tạo: Đây là sự đổi mới có tính quyết định đến chất lượng đào tạo và nâng cao vị trí và uy tín của Nhà trường. Một mặt, tôn trọng và thực hiện nghiêm túc chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định bắt buộc đối với các Trường đại học thuộc khối kinh tế, mặt khác Trường nghiên cứu cải tiến và đổi mới nội dung chương trình phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành theo hướng “mềm hóa”. Đối với chuyên ngành đào tạo cũ, nội dung chương trình được đổi mới theo hướng sửa đổi, bổ sung những kiến thức hiện đại vào các môn học chính và thêm một số môn học mới cho phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Nhà trường đang trình Bộ Giáo dục và Đào tạo Nội dung chương trình cho một số chuyên ngành đào tạo mới như: Chương trình cử nhân quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh, chương trình liên kết đào tạo với ĐH Luân Đôn, giảng dạy bằng tiếng Anh tại Việt Nam, cấp bằng của ĐH Luân Đôn.

Một tiến bộ lớn trong đổi mới về nội dung chương trình đào tạo là tất cả các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành của Trường đều đã viết và xuất bản được giáo trình. Tình trạng “giảng chay, học chay” đã được khắc phục hoàn toàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá Trường Đại học Ngoại thương là một trong các Trường Đại học có đủ giáo trình các môn chuyên ngành phục vụ tốt việc học tập của sinh viên.

Đi đôi với đổi mới nội dung chương trình là việc đổi mới phương pháp giảng dạy của đội ngũ giáo viên. Một số phương pháp giảng dạy hiện đại như: “giảng dạy theo tình huống”, “giảng dạy qua hệ thống máy vi tính”…đã được sử dụng trong Nhà trường. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong thời gian vừa qua. Công tác quản lý đào tạo và các mặt hoạt động khác có một ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý mọi hoạt động như: quản lý tuyển sinh, quản lý học tập của sinh viên, quản lý cán bộ viên chức, quản lý thư viện… Các hệ thống quản lý này đã nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, nhanh chóng và công khai minh bạch các hoạt động của Nhà trường.

Nhà trường đã xây dựng được cơ chế và chế tài trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường. Chính vì vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên, cán bộ và sinh viên trong những năm gần đây đã đạt được những thành tích nổi bật. Ba đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, hàng chục đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở đã được nghiệm thu và đạt loại xuất sắc. Kết quả nghiên cứu khoa học đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Mặt khác, các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường cũng góp phần vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong lĩnh vực chính sách, luật pháp, quản lý, kinh doanh và chủ động hội nhập của nước ta.

Trong những năm đổi mới, việc quản lý công tác hợp tác quốc tế của Nhà trường cũng được quan tâm và tăng cường. Do đó, quan hệ hợp tác giảng dạy và học tập với các trường đại học danh tiếng của nhiều nước trên thế giới đã được mở rộng và đạt kết quả tốt. Trường Đại học Ngoại thương rất quan tâm và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Lào, Campuchia.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd