TS Đại học

Quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại thương năm 2016.

Xem chi tiết: Tại đây!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Điện thoại: 84-4-32595158 (ext: 201, 203, 208);

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://qldt.ftu.edu.vn/