Sidebar

Magazine menu

29
Thu, Sep

Thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo

Văn bản - Quy định

Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập.

Thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT có nội dung quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II), mã số V.07.08.21; tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I), mã số V.07.08.20; tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02; tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), mã số V.07.01.01; nội dung và hình thức xét thăng hạng; kết quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được tính điểm quy đổi; xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng. Thông tư được áp dụng đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập, viên chức các trường cao đẳng công lập giảng dạy nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học công lập đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2021. Thông tư số 18/2017/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ hết hiệu lực kể từ ngày thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành.

Thông tin liên quan và toàn văn Thông tư có thể đọc và tải về tại đây >>>