91 MÙA XUÂN CỦA ĐẢNG VÀ KHÁT VỌNG VỀ MỘT ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG, PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

Tin tức khác

91 MÙA XUÂN CỦA ĐẢNG VÀ KHÁT VỌNG VỀ MỘT ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG, PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

Mùa xuân Tân Sửu năm nay, Đảng ta bước vào tuổi 91 trong một tâm thế đặc biệt: Vừa hoàn thành trọng trách trước Đảng, trước nhân dân khi hoạch định mục tiêu, đường hướng cho đất nước trong chặng đường phía trước, khi đã chọn được đội ngũ lãnh đạo tinh hoa, chọn được người cầm lái để cùng dân tộc vượt qua khó khăn, thử thách, viết tiếp những trang sử hào hùng trong thế kỷ 21.


Đảng 91 mùa xuân đánh dấu bằng một kỳ Đại hội đặc biệt và thành công về mọi mặt, bằng thế và lực “chưa từng có” của đất nước, bằng niềm tin rộng khắp của các tầng lớp nhân dân, bằng sự vị nể và khâm phục của bạn bè quốc tế như Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Bằng tất cả sự khiêm tốn của một người Cộng sản, Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"
Kỳ đại hội đặc biệt: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một lần nữa khẳng định, con đường mà Đảng lựa chọn để dẫn dắt dân tộc Việt Nam gần một thế kỷ qua là con đường duy nhất đúng, phù hợp với quy luật khách quan, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Trên chặng đường ấy, cái tên Việt Nam đã trở thành biểu tượng cho một dân tộc có ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, thể hiện qua những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới....
Đặc biệt, khi thế giới vẫn đang bấn loạn với Covid-19, khi chiến tranh, xung đột và bất ổn chính trị xảy ra ở nhiều nơi trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam vẫn ổn định, vẫn đứng vững, bình tĩnh kiềm chế dịch bệnh để trở thành một trong số ít các nước trên thế giới có tăng trưởng... Thành tựu đáng tự hào đó là sự chung sức, đồng lòng của gần 100 triệu dân, trong đó sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu, có ý nghĩa quyết định.
Với truyền thống vẻ vang và những bài học kinh nghiệm quý báu trong 91 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng, Đảng sẽ lãnh đạo toàn dân tộc ta lập nên những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, để đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn. Trong phát biểu bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".
Một tương lai tươi sáng đang mở ra cho đất nước và dân tộc Việt Nam!

Our website is protected by DMC Firewall!