Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng “Truyền thông tích hợp” cho cán bộ, viên chức

Tin tức khác

Ngày 21/12/2020, Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng “Truyền thông tích hợp” nhằm giúp viên chức Cơ sở II tiếp cận về ứng dụng các công cụ số trong công tác truyền thông tích hợp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Báo cáo viên của khóa bồi dưỡng có bà Phạm Thị Diệu Anh - Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo AIM Academy, bà Phạm Nhị Hà - Marketing Manager - CJ Foods, ông Phạm Quốc Tuấn - Chief Digital Officer - Per-fectiv Vietnam.

Phát biểu tại khóa bồi dưỡng, ThS. Lê Giang Nam - Trưởng Ban TT&QHĐN cho biết sự cần thiết của công tác truyền thông đặc biệt là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, công tác truyền thông có nhiều điểm khác biệt so với truyền thông truyền thống, do đó việc truyền thông đòi hỏi tất cả cá nhân trong một tổ chức phải cùng phối hợp thực hiện thông qua các công cụ truyền thông tích hợp, đặc biệt việc sử dụng các công cụ truyền thông số. Vì vậy, khóa bồi dưỡng “Kỹ năng truyền thông” sẽ giúp cho viên chức Cơ sở II nắm rõ ý nghĩa việc truyền thông tích hợp và vận dụng vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác.


Tại buổi bồi dưỡng, các viên chức đã được lắng nghe các chuyên gia chia sẻ trong các lĩnh vực có liên quan: Truyền thông tích hợp và xây dựng chiến dịch truyền thông tích hợp; Ứng dụng công cụ digital hiệu quả trong các hình thức quảng cáo trực tuyến và các chỉ số đo lường cho từng hình thức quảng cáo trực tuyến để giúp viên chức Cơ sở II nắm bắt được các yếu tố cơ bản để sử dụng và tăng hiệu quả trong công tác truyền thông.

Our website is protected by DMC Firewall!