Các hành vi bị cấm trong trường học

Tin tức khác

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG TRƯỜNG HỌC

 1. Cấm lợi dụng hoạt động giáo dục để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, phá hoại thuần phong mỹ tục, truyền bá mê tín, hủ tục, lôi kéo người học vào các tệ nạn xã hội.
2. Cấm lợi dụng hoạt động giáo dục vì mục đích vụ lợi.
3. Cấm xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, người lao động của cơ sở giáo dục và người học.
4. Cấm xuyên tạc nội dung giáo dục.
5. Cấm gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.
6. Cấm hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.
7. Cấm ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
8. Cấm lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.
9. Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các lễ nghi tôn giáo trong cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Our website is protected by DMC Firewall!