Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính và Chuyên viên

Tin tức khác

Trong 2 ngày 17 và 18/07/2020, Trường ĐHNT đã lần lượt tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính và Chuyên viên cho các cán bộ, viên chức của Nhà trường.

Tham dự khai giảng có PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Trưởng Phòng TCHC, các giảng viên Học viện Quản lý giáo dục và các học viên.

Phát biểu tại 2 buổi khai giảng, PGS, TS Đào Ngọc Tiến nhấn mạnh tầm quan trọng của các lớp Bồi dưỡng giúp các học viên trang bị, củng cố, cập nhật, nâng cao những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về chuyên môn và nghiệp vụ quản lý Nhà nước, đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn trong quá trình công tác, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Nhà trường và học viên, sinh viên. Để lớp bồi dưỡng được triển khai theo đúng kế hoạch, lãnh đạo Nhà trường yêu cầu các học viên sắp xếp công việc chuyên môn hợp lý để tham gia đầy đủ, nghiêm túc các chuyên đề, hoàn thành kế hoạch đề ra của lớp bồi dưỡng.

Nội dung Lớp bồi dưỡng chuyên viên chính tập trung vào các chuyên đề: Lý luận về hành chính Nhà nước; Pháp luật trong hành chính Nhà nước; Quyết định hành chính Nhà nước; Tổng quan về chính sách công; Quản lý Nhà nước về cung cấp dịch vụ công; Chính phủ điện tử; Văn hóa công sở; Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính Nhà nước; Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ; Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ; Kỹ năng phân tích công việc; Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức; Kỹ năng phân công, phối hợp trong hoạt động công vụ; Kỹ năng tổ chức và điều hành buổi họp; Kết hợp quản lý Nhà nước theo ngành và lãnh thổ...

Nội dung Lớp bồi dưỡng chuyên viên tập trung vào các chuyên đề: Nhà nước trong hệ thống chính trị; Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; Thủ tục hành chính Nhà nước; Cải cách hành chính Nhà nước; Công vụ, Công chức; Đạo đức công vụ; Tổng quan quản lý Nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Thực tiễn quản lý Nhà nước tại các Bộ, Ngành, Địa phương; Thực tiễn quản lý Nhà nước theo ngành/lĩnh vực, lãnh thổ ở Việt Nam; Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ; Kỹ năng giao tiếp hành chính; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng viết báo cáo...

Our website is protected by DMC Firewall!