NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Văn bản - Quy định

NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Nội dung NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, xem chi tiết tại đây!

 

Our website is protected by DMC Firewall!