QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Văn bản - Quy định

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Nội dung QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG, xem chi tiết tại đây!

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd