Quy chế về Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc Trường Đại học Ngoại thương

Văn bản - Quy định

Quy chế về Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc Trường Đại học Ngoại thương

Nội dung Quy chế về Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc Trường Đại học Ngoại thương, xem chi tiết tại đây!

 

Our website is protected by DMC Firewall!