Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Văn bản - Quy định

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

 Thực hiện Công văn số 115/KH-BGDĐT ngày 12 tháng 2 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trường ĐH Ngoại thương triển khai đăng tải Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học nhằm phổ biến, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Tham khảo tại đây >>>

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd