Cơ sở II tổ chức Hội thảo khoa học “Kết nạp Đảng viên mới tại Cơ sở II giai đoạn 2020 – 2025”

Công tác Đảng

Nhằm hướng đến mục tiêu củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của ĐBBP, tạo nguồn thừa kế cho các Chi bộ tại Cơ sở II TP. HCM, ngày 02/12/2020, ĐBBP Cơ sở II đã tổ chức Hội thảo khoa học “Kết nạp Đảng viên mới tại Cơ sở II giai đoạn 2020 – 2025”.

Tham dự Hội thảo có PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư ĐBBP, Giám đốc Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư ĐBBP, Phó Giám đốc Cơ sở II cùng các đồng chí Đảng viên trong toàn ĐBBP và các quần chúng ưu tú.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh cho biết trong những năm vừa qua, công tác phát triển Đảng viên luôn là công tác trọng tâm của Đảng ủy nói chung và ĐBBP Cơ sở II nói riêng, bởi đây không chỉ là mục tiêu mà còn là một nhiệm vụ chính trị nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay. Đồng chí khẳng định để công tác phát triển Đảng trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, cần có sự chung sức đồng lòng của các tập thể Đảng trong toàn thể Đảng bộ, chú trọng tạo nguồn từ các quần chúng ưu tú là viên chức, đoàn viên, sinh viên, nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, phẩm chất, năng lực chuyên môn.


Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận tâm huyết, có chất lượng về công tác phát triển Đảng viên của các Chi bộ, Công đoàn CSTV, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Cơ sở II. Các tham luận của các đồng chí đảng viên đã phần nào chỉ ra được những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và đề xuất một số giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng tại Cơ sở II cũng như vai trò của tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí Đảng viên trong việc phát hiện, giáo dục, giới thiệu, tạo môi trường phát triển, rèn luyện cho quần chúng ưu tú để giới thiệu bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng.

Our website is protected by DMC Firewall!