Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng

Công tác Đảng

Ngày 18/11/2019, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và báo cáo chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội nổi bật trong nước và quốc tế năm 2019.

Tham dự có PGS, TS Nguyễn Xuân Minh - Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc CS II, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó giám đốc CS II, ThS. Phạm Thu Thuỷ - Phó giám đốc CS II và toàn thể Đảng viên tại Cơ sở II.

Tại Hội nghị TS Đào Văn Lừng - Nguyên vụ Trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM đã trình bày nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII. Theo đó, BCHTW khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; Dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; Công tác xây dựng Đảng đặc biệt có bàn thêm đối sách về biển Đông.

Đi sâu vào nội dung Nghị quyết, Báo cáo viên cho biết tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Bên cạnh đó, TS Đào Văn Lừng cũng đã trình bày nội dung chính về tình hình kinh tế - xã hội nổi bật trong nước và quốc tế năm 2019: Một số vấn đề thời sự kinh tế thế giới và trong nước; Tình hình kinh tế xã hội trong nước 3 quý của năm 2019 và nhận định cả năm 2019; Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và tác động tới Việt Nam; Tình hình biển Đông.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!