Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành TW lần thứ 8, khóa XII

Công tác Đảng

Ngày 18/1/2019, Đảng bộ trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương lần thứ 8, khóa XII.

Tham dự Hội nghị có PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, GS, TS Hoàng Văn Châu - Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Hiệu trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế đối ngoại, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, PGS, TS Nguyễn Thu Thủy - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng và toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Báo cáo viên tại Hội nghị là GS, TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung Ương.

PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, GS, TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung Ương đã trình bày cho toàn thể các đảng viên tham dự: các nội dung cơ bản của Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045; Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Sau hội nghị, toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ sẽ xây dựng kế hoạch hành động và nhanh chóng triển khai các nghị quyết vào trong thực tiễn công việc và cuộc sống.