Cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên năm 2018”

Công tác Đảng

Đảng ủy trường ĐHNT tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên năm 2018”.

 1. Đối tượng tham gia và thời gian tổ chức thi:
- Đối tượng tham gia: Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, sinh viên đang học tập, công tác tại Trường Đại học Ngoại thương.
Các chi bộ, đơn vị, công đoàn/tổ công đoàn, chi đoàn động viên, khuyến khích các cá nhân tham gia cuộc thi để đảm bảo mỗi đơn vị có tối thiểu 01 bài dự thi.
Các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký cuộc thi và cán bộ, đảng viên bộ phận thường trực giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi (Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Văn phòng Đảng uỷ) không được tham gia cuộc thi.
- Thời gian tổ chức thi: Bắt đầu từ ngày 15/10/2018 đến ngày 30/11/2018.

2. Nội dung:
- Tập trung thi tìm hiểu những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị.
- Tìm hiểu nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII), một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khoá II; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khoá XXI.
- Gắn nội dung thi với xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố.
- Viết về gương cá nhân điển hình tiên tiến ở cơ sở trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gương người thật, việc thật), có sức lan toả sâu rộng trong nhà trường.

Bài dự thi gồm 02 phần: Phần kiến thức và Phần liên hệ, vận dụng thực tiễn, trong đó tập trung vào một số nội dung gợi ý (theo văn bản đính kèm). Ngoài các chủ đề theo gợi ý, các bài dự thi có thể viết theo các nội dung khác liên quan đến chủ đề cuộc thi như đã nêu ở mục 2, phần II.

3. Hình thức:
Cuộc thi tổ chức theo hình thức thi viết. Bài dự thi theo dạng tự luận, trình bày hiểu biết, cảm nghĩ về một chủ đề, nội dung cụ thể được nêu trong mục 2 phần II. Bài dự thi của cá nhân, là công trình tự làm và chưa tham gia các cuộc thi khác.
- Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, với dung lượng ít nhất 2000 từ, khuyến khích bài dự thi viết tay, sử dụng thêm các hình ảnh minh hoạ. Đối với các bài dự thi đánh máy, được in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ và tên , Đơn vị công tác, Địa chỉ, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ email.
- Bài dự thi hợp lệ là bài thi đảm bảo các yêu cầu nội dung và hình thức.
- Mỗi cá nhân chỉ được gửi 01 bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi. Bài dự thi của cán bộ, đảng viên có thể gửi trực tiếp tại Văn phòng Đảng uỷ Trường (Phòng 1005B, tầng 10 nhà A); bài dự thi của các đoàn viên, sinh viên gửi trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Thanh niên Trường (Tầng 1, Nhà B) hoặc gửi qua đường bưu điện.
Đối với Cơ sở II, bài dự thi gửi về Văn phòng Đảng bộ bộ phận. Tổ Bộ môn Lý luận chính trị - Bộ môn Cơ bản cơ sở chịu trách nhiệm chấm sơ loại (vòng 1) và gửi các bài vòng 2 về Ban Tổ chức cuộc thi để chấm tập trung tại Hà Nội.
Ban Tổ chức cuộc thi không tính kết quả và không chịu trách nhiệm do sự cố thất lạc bài thi qua đường bưu điện của các cá nhân tham gia dự thi.

4. Cơ cấu giải thưởng:
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giấy khen và giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải.
Giải tập thể dành cho những đơn vị có tỷ lệ bài dự thi lớn so với tổng số cán bộ, đảng viên, viên chức của chi bộ, đơn vị hoặc số lượng đoàn viên, sinh viên của chi đoàn, lớp; chất lượng các bài dự thi cao; đơn vị có sáng kiến, cách thức tổ chức sáng tạo, hiệu quả.
Giải tập thể gồm:
- Giải Nhất: 3.000.000 đồng
- Giải Nhì: 2.000.000 đồng
- Giải Ba: 1.000.000 đồng

Giải cá nhân dành cho những bài dự thi có nội dung hay, sinh động, phong phú, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu, mục đích của cuộc thi.
Giải cá nhân gồm:
- Giải Nhất: 3.000.000 đồng
- Giải Nhì: 2.000.000 đồng
- Giải Ba: 1.000.000 đồng
- Giải Khuyến khích: 500.000 đồng

Our website is protected by DMC Firewall!