Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức trường Đại học Ngoại thương năm 2019

Công đoàn

Ngày 28/10/2019, Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức trường Đại học Ngoại thương năm 2019 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có 7 đại biểu đương nhiên và gần 200 đại biểu được bầu tại các Hội nghị cán bộ, viên chức các đơn vị đại diện cho gần 850 cán bộ, viên chức trong toàn trường ở cả Trụ sở chính Hà Nội và 2 Cơ sở TP. Hồ Chí Minh và Quảng Ninh.

Hội nghị có sự hiện diện của đại diện Công đoàn giáo dục Việt Nam, PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS, TS Đào Thị Thu Giang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Phạm Thu Hương - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường; PGS, TS Nguyễn Xuân Minh - Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc, Trưởng đoàn đại biểu Cơ sở 2 tại TP. HCM; TS. Nguyễn Phúc Hiền - Giám đốc, Trưởng đoàn đại biểu Cơ sở Quảng Ninh, ThS. Hoàng Tuấn Dũng - Bí thư Đoàn thanh niên trường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.

Mở đầu hội nghị, PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đã tuyên bố khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký xin ý kiến Đại hội thông qua với 100% đại biểu tham dự Hội nghị nhất trí.

Theo chương trình Hội nghị, mở đầu, PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường năm 2019 - 2020; Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2018 của Người đứng đầu. Các báo cáo đã điểm lại những kết quả, thành tựu nổi bật và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong năm học 2018 - 2019 đồng thời cũng vạch ra những phương hướng trọng tâm trong năm học 2019 - 2020 ở tất cả các mặt công tác của Nhà trường bao gồm: Tổ chức - Hành chính, Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Truyền thông và Quan hệ đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Quản lý dự án, Kế hoạch - Tài chính, Cơ sở vật chất, Công nghệ thông tin, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Thư viện, Y tế học đường, Sinh viên, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Phối hợp hoạt động của các tổ chức, đoàn thể.

Tiếp đó, ThS. Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo công khai quyết toán năm 2018, Báo cáo sử dụng các quỹ năm 2018 và báo cáo dự kiến thu - chi tài chính năm 2019, dự toán ngân sách năm 2020.

TS. Phùng Mạnh Hùng - Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày Báo cáo hoạt động, kết quả thực hiện quy chế dân chủ của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2018 - 2019 và phương hướng hoạt động năm 2019 - 2020.

PGS, TS Vũ Thị Hiền - Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng QLĐT đã trình bày Báo cáo kết quả triển khai Hội nghị cán bộ, viên chức ở đơn vị và tổng hợp các ý kiến góp ý của các đơn vị.

PGS, TS Đào Thị Thu Giang - Phó hiệu trưởng, Trưởng tiểu ban sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ trình bày Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ 2018.

TS. Phạm Thu Hương - Phó hiệu trưởng, Trưởng tiểu ban sửa đổi Quy chế giám sát và Quy định về chế độ làm việc trình bày Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ làm việc của công chức, viên chức tại trường Đại học Ngoại thương, Quy chế giám sát công chức, viên chức và người học đối với hoạt động của trường ĐHNT.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã xin ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự cho các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, Ban Thư ký đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến góp ý tại Hội nghị. Thay mặt đoàn Chủ tịch, PGS, TS Bùi Anh Tuấn đã xin ý kiến các đại biểu thông qua các báo cáo, những sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế vừa được trình bày tại Hội nghị với 100% các đại biểu tán thành.

Sau khi lắng nghe 2 tham luận được trình bày tại Hội nghị, Hội nghị tiếp tục nghe ThS. Bùi Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng QTTB trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 - 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2019 - 2020. Tiếp đó, hội nghị đã lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Công đoàn cấp trên.

Cuối cùng, toàn thể đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019 do PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh - Phó trưởng khoa KTQT, Trưởng Ban Thư ký trình Hội nghị. PGS, TS Bùi Anh Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị. Hội nghị bế mạc.

Hội nghị tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, với quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, toàn thể cán bộ, viên chức trường ĐHNT sẽ nỗ lực, cố gắng quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Nhà trường trong năm học 2019- 2020. Hội nghị kêu gọi mọi cá nhân, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong toàn trường tiếp tục phát huy nỗ lực, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, tinh thần phối hợp chặt chẽ, hoàn thành các công việc được phân công vì sự phát triển vững mạnh của Nhà trường.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd