Thông báo nhu cầu tiếp nhận viên chức

THÔNG BÁO

Căn cứ Đề án vị trí việc làm của trường Đại học Ngoại thương; Căn cứ nhu cầu tuyển dụng của Phòng Kế hoạch - Tài chính và Phòng Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1813/QĐ-ĐHNT ngày 21/08/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương về việc ban hành Quy định về tuyển dụng và ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức tại Trường Đại học Ngoại thương;

Trường Đại học Ngoại thương thông báo nội dung và kế hoạch tiếp nhận viên chức của Phòng Kế hoạch Tài chính và Phòng Y tế, cụ thể như sau:

Vị trí

 tiếp nhận

Kế toán phụ trách học phí

Phòng Kế hoạch Tài chính

Bác sỹ đa khoa

Phòng Y tế

Số lượng

01 người

01 người

Mô tả

công việc

- Theo dõi học phí;

- Tổng hợp, thống kê số liệu học phí;

- Hạch toán vào phần mềm kế toán;

- Các công việc khác được phân công.

- Sơ cứu, cấp cứu, xử trí các bệnh nặng, khám bệnh, điều trị bệnh thông thường;

- Thực hiện quản lý và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh;

- Tư vấn, thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe;

- Thực hiện phòng chống dịch và bệnh xã hội;    

- Tham gia giám định y khoa thuộc lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật;

- Các công việc khác được phân công.

Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

- Cử nhân chuyên ngành Kế toán, tài chính.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

- Chứng chỉ tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TT.

- Tốt nghiệp bác sỹ đa khoa.

 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam hoặc tương đương.

- Chứng chỉ tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TT.

Điều kiện tiêu chuẩn chung

- Có lý lịch rõ ràng;

- Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tiếp nhận;

- Có đủ sức khỏe đảm nhận công tác; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Cam kết công tác tại Trường Đại học Ngoại thương ít nhất 05 năm trở lên;

- Có kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tiếp nhận từ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật là công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

Người đang làm việc tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất;

- Không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào hoặc bị xử lý hình sự kể cả đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tiếp nhận.

          Hồ sơ tiếp nhận gồm:

  1. a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
  2. b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và có chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  3. c) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế;
  4. d) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị được xem xét tiếp nhận vào viên chức về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng, kỷ luật (nếu có);

đ) Bản nhận xét, đánh giá và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó đang công tác.

            Thời hạn và địa điểm nhận Hồ sơ tiếp nhận: Từ ngày thông báo đến hết ngày 14/9/2020 tại Phòng Tổ chức – Hành chính, tầng 8 Nhà A, trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

            Điện thoại liên hệ: 024 32 595 158 (ext 284) hoặc website: www.ftu.edu.vn.

            Không trả lại hồ sơ nếu không được tiếp nhận.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!