Thông báo v/v tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc nâng cấp hệ thống quản lý và đồng bộ hóa dữ liệu trên FTU Gate

THÔNG BÁO

Thông báo v/v tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc nâng cấp hệ thống quản lý và đồng bộ hóa dữ liệu trên FTU Gate.

 Theo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, hiện nay, Trường ĐH Ngoại thương tiến hành nâng cấp hệ thống quản lý và kết chuyển, cập nhật, đồng bộ hóa dữ liệu trên hệ thống tín chỉ mới (FTU Gate). Trong thời gian này, một số sinh viên đã và có thể vẫn đang gặp một số vấn đề liên quan đến thông tin đăng ký, tiến trình học tập và thông tin học phí trên trang tín chỉ cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của sinh viên cũng như tạo điều kiện cho sinh viên có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến đăng ký khối lượng học tập, Phòng Kế hoạch-Tài chính phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo tổ chức tiếp nhận đề nghị/yêu cầu đối soát thông tin học phí của sinh viên và các vấn đề khác có liên quan tại bộ phận thu học phí, Phòng Kế hoạch-Tài chính (tầng 1 nhà A) trong các ngày làm việc từ 29/6-10/7/2020 (buổi sáng từ 8h30-11h30, buổi chiều từ 13h45-16h30), bên cạnh lịch tiếp sinh viên vào thứ ba và thứ năm hàng tuần.

Trong khi chờ giải quyết các vấn đề, vướng mắc liên quan đến thông tin học phí trên trang tín chỉ cá nhân, sinh viên được đảm bảo đầy đủ quyền lợi về học tập, thi cử, tốt nghiệp và không bị coi là nợ học phí hay nộp chậm học phí.

Xin trân trọng thông báo!

                                                                                                                                                                                                          T/L HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
                                                                                                                                                                                                                  (đã ký)

DMC Firewall is a Joomla Security extension!