Thông báo về tiến độ học tập từ ngày 23/03/2020 đến 05/04/2020

THÔNG BÁO

Căn cứ thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Tập thể lãnh đạo trường Đại học Ngoại thương quyết định:

Sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại cả 3 cơ sở (Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở II – Tp Hồ Chí Minh, Cơ sở Quảng Ninh) tiếp tục học không tập trung trong từ ngày 23/03/2020 đến ngày 05/04/2020 . Trường hợp đặc biệt phải tổ chức học tập trung, các đơn vị phải xin ý kiến Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của trường trước khi triển khai.

Xem thông tin chi tiết: Tại đây!

 
Our website is protected by DMC Firewall!