Thông báo điểm trúng tuyển CTTT và CLC dành cho sinh viên trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 hệ đại học chính quy khóa 58

THÔNG BÁO

Thông báo điểm trúng tuyển CTTT và CLC dành cho sinh viên trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 hệ đại học chính quy khóa 58.

 - Căn cứ thông báo số 553/ TB-ĐHNT ngày 20/08/2019 của Trường Đại học Ngoại thương về thông báo tuyển sinh các Chương trình tiên tiến, chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh năm 2019;
- Căn cứ kết luận của cuộc họp Hội đồng tuyển sinh chương trình tiên tiến và chất lượng cao năm 2019 ngày 04/09/2019;
Trường Đại học Ngoại thương thông báo điểm trúng tuyển vào các chương trình tiên tiến và chất lượng cao dành cho sinh viên trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 hệ đại học chính quy khóa 58 hệ chính quy như sau:
1. Điểm trúng tuyển chương trình tiên tiến:

STT

Chương trình

Chỉ tiêu

Mức điểm trúng tuyển

1.

Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại

20

9,00

2.

Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế

30

8,00

3.

Chương trình tiên tiến Tài chính- Ngân hàng

15

8,00

Lưu ý: Trường hợp có sinh viên trúng tuyển không đến làm thủ tục xác nhận học chương trình CTTT, Nhà trường sẽ gọi bổ sung các sinh viên có điểm xét tuyển CTTT kế tiếp cho đến đủ chỉ tiêu.
2. Điểm trúng tuyển chương trình chất lượng cao
Các sinh viên đã nộp Đơn đăng ký vào các Chương trình Chất lượng cao theo nguyện vọng đủ điều kiện theo quy định về tuyển sinh chương trình chất lượng cao trúng tuyển vào các chương trình chất lượng cao theo nguyện vọng.
Đối với các sinh viên đăng ký nhưng không đủ điều kiện về điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào hoặc chứng chỉ tiếng Anh được quy đổi tương đương, nếu muốn theo học phải thực hiện viết đơn cam kết đạt mức điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh hoặc chứng chỉ tiếng Anh được quy đổi theo quy đinh. Thời hạn cuối để hoàn thành là cuối học kỳ II của năm học 2019-2020.

3.Thủ tục nhập học CTTT và CLC
Sinh viên trúng tuyển vào các CTTT và CLC, yêu cầu đến làm thủ tục cam kết tham gia chương trình theo thời gian và địa điểm như sau:
3.1 Thời gian xác nhận nhập học: từ 14h00 ngày 05/09/2019.
3.2 Địa điểm xác nhận nhập học:

STT

Sinh viên trúng tuyển Ngành/chuyên ngành CLC và CTTT

CTTT

CLC

Thời gian

Địa điểm

1

Kinh tế/Kinh tế đối ngoại; Kinh doanh quốc tế

x

x

14h00, ngày 05-09-2019

A704

2

Quản trị kinh doanh/Quản trị kinh doanh quốc tế

x

x

14h00, ngày 05-09-2019

A305

3

Kinh tế quốc tế/Kinh tế quốc tế

 

x

14h00, ngày 05-09-2019

A705

4

Tài chính ngân hàng/Ngân hàng và tài chính quốc tế

x

x

15h30, ngày 05-09-2019

A704

3.3 Nội dung cụ thể
+ Nghe phổ biến các quy chế quy định liên quan đến đào tạo các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và chương trình đặc biệt giảng dạy bằng tiếng Anh.
+ Nghe phổ biến quy định về học phí và các quy định khác có liên quan.
+ Ký xác nhận cam kết tham gia các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và chương trình đặc biệt giảng dạy bằng tiếng Anh.
Trân trọng thông báo.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!