Thông báo về Bảo hiểm y tế dành cho sinh viên

THÔNG BÁO

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT đã được ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2015, quy định học sinh sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục trên toàn quốc là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc tại trường.

 

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người bệnh, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT đã được ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2015, quy định học sinh sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục trên toàn quốc là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc tại trường.
*Mức đóng BHYT: = Mức lương cơ sở tại thời điểm đóng tiền x 4,5% x số tháng tham gia. (Trong đó Nhà nước hỗ trợ 30%; sinh viên đóng 70%)
*Quyền lợi khi tham gia BHYT.
- Được cấp thẻ BHYT
- Được khám chữa bệnh ban đầu tại nơi đăng ký
- Được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh theo quy định,
- Mức hưởng BHYT khám chữa bệnh đúng tuyến, đúng thủ tục được BHYT thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh.
*Trách nhiệm cuả người đi khám chữa bệnh BHYT:

- Tham gia BHYT theo quy định,
- Sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích, không cho mượn thẻ BHYT.
- Xuất trình thẻ BHYT CMND khi đi khám chữa bệnh
- Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của bệnh viện.
- Trường hợp cấp cứu SV được khám chữa bệnh tại bất cứ cơ sở khám chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ BHYT để được hưởng chế độ thẻ.
*Sinh viên cần biết tra cứu mã thẻ và thông tin cá nhân về BHYT tại trang web Bảo hiểm xã hội hoặc vào Google gõ: Tra cứu mã thẻ BHYT theo hướng dẫn
*Hãy tham gia BHYT đầy đủ vì bản thân,cộng đồng và xã hội .
(Các em sinh viên tham gia BHYT tại phòng Y tế tầng 1 nhà A)