Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Hà Nội

THÔNG BÁO

                        Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Hà Nội

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Số: 462/TB-ĐHNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  19  tháng  07  năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019 TẠI HÀ NỘI

 Căn cứ nhu cầu tuyển dụng, Trường Đại học Ngoại thương thông báo nội dung và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Hà Nội, cụ thể như sau:

  1. Chỉ tiêu:

1.1. Viên chức giảng viên:

1.2. Viên chức hành chính:

  1. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Ứng viên phải đảm bảo các điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức theo Quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 và Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Ngoại thương. Xem thông tin chi tiết trên website trường Đại học Ngoại thương: http://www.ftu.edu.vn/

  1. Hồ sơ dự tuyển gồm:

Điều kiện tiêu chuẩn và các biểu mẫu đăng ký dự tuyển: Tải tại đây!

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu của Nhà trường tại website www.ftu.edu.vn);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu của Nhà trường tại website www.ftu.edu.vn) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận và phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản còn giá trị hiệu lực;

- Chứng chỉ Tiếng Anh (theo yêu cầu của từng vị trí việc làm) còn giá trị hiệu lực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng trong thời hạn 06 tháng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh thư, hộ khẩu được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4x6 (chụp trong thời gian 06 tháng) đối với từng thí sinh dự tuyển.

  1. Phương thức tuyển dụng, lịch kiểm tra, phỏng vấn tuyển dụng, thông báo kết quả:

- Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển (Nhà trường không tổ chức kiểm tra đánh giá trình độ Tiếng Anh (ngoại ngữ 1) và Tin học).

- Lịch kiểm tra môn Ngoại ngữ 2 đối với Giảng viên Ngoại ngữ chưa có chứng chỉ Ngoại ngữ 2: dự kiến ngày 04/09/2019

- Lịch phỏng vấn tuyển dụng: dự kiến ngày từ ngày 09/09/2019 đến ngày 13/09/2019

- Thông báo kết quả xét tuyển: dự kiến ngày 17/09/2019

Ghi chú: Đối với ứng viên là giảng viên có trình độ Tiễn sĩ và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Đại học và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm: Nhà trường sẽ xem xét tiếp nhận vào viên chức theo quy định của pháp luật và Nhà trường.

  1. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh
  2. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 19/08/2019

Hồ sơ nộp tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Tầng 8 Nhà A, trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024.32595158 (ext 284) hoặc website: www.ftu.edu.vn.

Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.           

                                                                                                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                                   (đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                  PGS. TS Bùi Anh Tuấn

Our website is protected by DMC Firewall!