Tọa đàm "Phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy các môn ACCA F2 & F5"

Tọa đàm "Phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy các môn ACCA F2 & F5"

09:00
Nội dung:  Tọa đàm "Phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy các môn ACCA F2 & F5".
Thành phần: Khách mời, Giảng viên Khoa KTKT và những người quan tâm.
Địa điểm:  Phòng HTQT Liên Việt A1001.