Tọa đàm khoa học của Bộ môn Marketing_Khoa KT&KDQT: " Nghiên cứu lựa chọn thị trường xuất khẩu định hướng"

12:00
Nội dung:  Tọa đàm khoa học của Bộ môn Marketing_Khoa KT&KDQT: " Nghiên cứu lựa chọn thị trường xuất khẩu định hướng".
Thành phần: Các giảng viên Bộ môn Marketing và những người quan tâm.
Địa điểm:  Phòng HTQT Liên Việt A1001.