Thông tin về các chương trình Cử nhân năm 2019 của Khoa Đào tạo Quốc tế

Đào tạo liên kết quốc tế

Thông tin về các chương trình Cử nhân năm 2019 của Khoa Đào tạo Quốc tế: 

1) Chương trình Cử nhân Kế toán & Tài chính (Khóa 10) do Đại học Northampton (Anh Quốc) cấp bằng khai giảng tháng 9/2019, hạn chót nộp hồ sơ (dự kiến) 31/07/2019, Xem chi tiết tại đây!

2) Chương trình Cử nhân Kinh doanh (Khóa 12) do Đại học Bedfordshire (Anh Quốc) cấp bằng khai giảng thánh 9/2019, hạn chót nộp hồ sơ (dự kiến) 31/07/2019, Xem chi tiết tại đây!

3) Chương trình Cử nhân QTKD chuyên ngành Quản trị Du lịch khách sạn (Khóa 4) do Đại học Nam Hoa (Đài Loan) cấp bằng khai giảng tháng 09/2019, hạn chót nhận hồ sơ (dự kiến) 31/07/2019, Xem chi tiết tại đây!

4) Các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học tại Hoa Kỳ và Canada (khóa 6) khai giảng tháng 9/2019, hạn chót nhận hồ sơ (dự kiến) 31/07/2019, Xem chi tiết tại đây!

5) Chương trình Cử nhân QTKD chuyên ngành Tài chính (Khóa 9) do trường Kinh doanh Niels Brock Copenhagen (Đan Mạch) cấp bằng khai giảng tháng 09/2019, hạn chót nhận hồ sơ (dự kiến) 31/07/2019, Xem chi tiết tại đây! 

6) Chương trình Cử nhân QTKD chuyên ngành Báo chí và Truyền thông đại chúng (Khóa 1) do Đại học Minh Truyền (Đài Loan) cấp bằng khai giảng tháng 09/2019, hạn chót nhận hồ sơ (dự kiến) 31/07/2019, Xem chi tiết tại đây! 

7) Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn Quốc tế (Khóa 1) do Trường Quản lý du lịch và Khách sạn quốc tế Vatel (Pháp) cấp bằng khai giảng tháng 09/2019, hạn chót nhận hồ sơ (dự kiến) 31/07/2019, Xem chi tiết tại đây! 

8) Chương trình Cử nhân Luật - Kinh doanh do Đại học Aomori Chuo Gakuin (Nhật Bản) cấp bằng khai giảng tháng 09/2019, hạn chót nhận hồ sơ (dự kiến) 31/07/2019, Xem chi tiết tại đây!

 

Our website is protected by DMC Firewall!