Thông tin tuyển sinh về các chương trình cử nhân năm 2018 của khoa Đào tạo Quốc tế

Đào tạo liên kết quốc tế

Thông tin tuyển sinh về các chương trình cử nhân năm 2018 của khoa Đào tạo Quốc tế

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH DOANH (Khóa 11) DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BEDFORDSHIRE (UK) CẤP BẰNG KHAI GIẢNG THÁNG 9/2018, HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ (dự kiến) 31/07/2018, Xem chi tiết tại đây!

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN (Khóa 3) DO ĐẠI HỌC NAM HOA (ĐÀI LOAN) CẤP BẰNG KHAI GIẢNG THÁNG 09/2018, HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ (dự kiến) 31/07/2018, Xem chi tiết tại đây!

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HOA KỲ VÀ CANADA (KHÓA 5) KHAI GIẢNG THÁNG 9/2018, HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ (dự kiến) 31/07/2018, Xem chi tiết tại đây!

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QTKD CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH (Khóa 9) DO TRƯỜNG KINH DOANH NIELS BROCK COPENHAGEN (ĐAN MẠCH) CẤP BẰNG KHAI GIẢNG THÁNG 9/2018, HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ (dự kiến) 31/07/2018, Xem chi tiết tại đây!

DMC Firewall is a Joomla Security extension!