Thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo của Khoa Đào tạo Quốc tế

Đào tạo liên kết quốc tế

Thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo của Khoa Đào tạo Quốc tế

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH DOANH (Khóa 11) DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BEDFORDSHIRE (UK) CẤP BẰNG KHAI GIẢNG THÁNG 9/2018: XEM TẠI ĐÂY!

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HOA KỲ VÀ CANADA KHAI GIẢNG THÁNG 9/2018: XEM TẠI ĐÂY!

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN (Khóa 3) DO ĐẠI HỌC NAM HOA (ĐÀI LOAN) CẤP BẰNG KHAI GIẢNG THÁNG 09/2018: XEM TẠI ĐÂY!

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QTKD CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH (Khóa 9)DO TRƯỜNG KINH DOANH NIELS BROCK COPENHAGEN (ĐAN MẠCH) CẤP BẰNG KHAI GIẢNG THÁNG 9/2018: XEM TẠI ĐÂY!

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ 03 DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BEDFORDSHIRE (UK) CẤP BẰNG, KHAI GIẢNG THÁNG 1/2018: XEM TẠI ĐÂY!

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ KINH DOANH QUỐC TẾ (MIB) KHOÁ 13 DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LA TROBE (ÚC) CẤP BẰNG, KHAI GIẢNG THÁNG 7/2018: XEM TẠI ĐÂY!

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ 14 (EMBA 14) DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MEIHO (ĐÀI LOAN) CẤP BẰNG, KHAI GIẢNG THÁNG 3/2018: XEM TẠI ĐÂY!

Our website is protected by DMC Firewall!