Chuyên ngành kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

CTĐT ĐHNN

Chương trình đào tạo Chất lượng cao, chuyên ngành kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản.

 

1. Mục tiêu đào tạo
Chương trình trang bị kiến thức toàn diện về lĩnh vực kinh doanh quốc tế hiện đại, theo tư duy và phong cách Nhật Bản nhằm giúp sinh viên có khả năng tiếp cận và giải quyết tốt các vấn đề cụ thể, thực tiễn trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Sinh viên có kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực kinh doanh, kinh doanh quốc tế và có sự trải nghiệm thực tiễn tại doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp Việt Nam xuyên suốt 4 năm đào tạo. Chương trình cũng trang bị cho sinh viên các kỹ năng về tư duy phân tích logic, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, văn hóa, đạo đức kinh doanh …theo phong cách Nhật Bản giúp sinh viên có khả năng hoạch định tốt các chiến lược kinh doanh quốc tế, thiết lập phương án kinh doanh quốc tế hiệu quả, nghiên cứu thị trường nước ngoài, hiểu biết về luật pháp và thông lệ quốc tế, tham gia đàm phán ký kết hợp đồng, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trng chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.
2. Chuẩn đầu ra
2.1. Chuẩn về kiến thức
Chuẩn về kiến thức bao gồm chuẩn đầu ra cho các khối kiến thức như sau:
- Hiểu và vận dụng vào thực tiễn hệ thống tri thức về chính trị, xã hội và nhân văn;
- Hiểu và vận dụng các kiến thức về toán kinh tế, khoa học tự nhiên và kinh tế cơ bản của nhóm ngành kinh tế và quản trị kinh doanh vào giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành kinh doanh quốc tế. Đặc biệt, sự am hiểu sâu sắc về kinh tế và kinh doanh Nhật Bản thông qua các vấn đề kinh tế vĩ mô (tỷ lệ nợ công, ảnh hưởng của vấn đề già hóa dân số Nhật Bản, tỷ giá đồng Yên Nhật…), và các vấn đề kinh tế vi mô (quản trị doanh nghiệp Nhật Bản, quản trị nhân sự theo phương thức truyền thống Nhật Bản và sự thay đổi, chiến lược toàn cầu hóa của các công ty Nhật Bản ngày nay…);
- Hiểu sâu và có thể áp dụng thực tiễn về các hệ thống sản xuất như: hệ thống quản lý khoa học, hệ thống Ford (hệ thống băng chuyền) và hệ thống sản xuất Toyota; Các nét đặc trưng trong quản lý sản xuất Nhật Bản, sự khác biệt so với hệ thống quản lý sản xuất khác trên thế giới.
- Hiểu và vận dụng được các nguyên lý cơ bản về quản trị chuỗi cung ứng và các công cụ phân tích các khía cạnh khác nhau về hệ thống logistics trong doanh nghiệp để đảm bảo các yêu cầu về Chất lượng, Chi phí, Giao hàng (QCD).
-Hiểu và vận đụng được cơ chế tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo, đánh giá nhân sự và các cam kết đối với người lao động trong môi trường kinh doanh Nhật Bản. Phân biệt được sự khác biệt giữa các mô hình quản trị nhân lực của Nhật Bản khi so sánh với mô hình quản lý nhân sự của Châu Âu và Hoa Kì.
- Biết cách tính toán một số chỉ tiêu tài chính cơ bản từ các báo cáo tài chính, đọc và phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp;
- Hiểu và vận dụng được các công cụ thực hành lập kế hoạch kinh doanh thông qua việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh, các quy trình lập kế hoạch kinh doanh, cách thức triển khai kinh doanh thông qua các công cụ pháp lý, kế toán, tài chính, marketing, thiết kế, xây dựng thương hiệu,…
-Vận dụng được kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế và giỏi về ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Nhật) để giải quyết tốt các vấn đề cụ thể trong môi trường kinh doanh quốc tế, đặc biệt môi trường kinh doanh, văn hóa Nhật Bản.
2.2. Chuẩn về kỹ năng
* Kỹ năng nghề nghiệp
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức sắp xếp công việc, đặt mục tiêu, tạo động lực, chăm sóc đối tác kinh doanh theo phong cách Nhật Bản;
- Kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh, kỹ năng điều hành cuộc họp, đàm phán, giao tiếp, kiểm soát stress trong kinh doanh theo phong cách Nhật Bản;
-Kỹ năng ra quyết định, lập kế hoạch kinh doanh và quản lý ngân sách, quản lý dự án trước môi trường kinh doanh thay đổi ;
- Kỹ năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật chuyên ngành phục vụ cho công việc và làm việc trong môi trường quốc tế, đặc biệt môi trường văn hóa, kinh doanh Nhật Bản);
* Kỹ năng mềm
- Kỹ năng tự chủ, tự ý thức nâng cao trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, tổ chức nghề nghiệp và xã hội, các kỹ năng học và tự học suốt đời, quản lý thời gian và tự chủ, thích ứng với sự phức tạp của thực tế, hiểu biết văn hóa, hiểu và phân tích kiến thức;
- Kỹ năng làm việc nhóm theo phong cách Nhật Bản (hình thành nhóm, duy trì và hoạt động nhóm với tinh thần đoàn kết, tương thân, phát triển nhóm và kỹ năng làm việc với các nhóm khác nhau);
- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo (điều khiển, phân công và đánh giá hoạt động nhóm và tập thể, phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác; khả năng đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân theo luật pháp);
- Kỹ năng giao tiếp kinh doanh theo phong cách Nhật Bản (lập luận sắp xếp ý tưởng, giao tiếp bằng văn bản và các phương tiện truyền thông, thuyết trình, giao tiếp với các cá nhân, đối tác và tổ chức theo phong cách Nhật Bản, …);
- Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Nhật trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế để làm việc trong môi trường quốc tế, đặc biệt môi trường kinh doanh Nhật Bản, trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu Bậc 5 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương;
- Các kỹ năng mềm khác phục vụ cho cuộc sống và phát triển cơ hội nghề nghiệp của sinh viên.
2.3. Chuẩn về thái độ, phẩm chất đạo đức
Cử nhân chuyên ngành kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản có:
- Bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng, am hiểu sâu sắc giá trị của tinh thần, văn hóa và con người Nhật Bản.
- Đạo đức kinh doanh đúng đắn, có khả năng làm việc độc lập, tự chịu trách nhiệm, dám nghĩ và dám làm những vấn đề chuyên môn, trung thực, thật thà và khiêm tốn, có trách nhiệm cao với cộng đồng và xã hội;
- Có hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, chủ động để thực thi nhiệm vụ do lãnh đạo giao phó, phối hợp với đồng nghiệp, hợp tác với đối tác và phục vụ khách hàng theo đúng yêu cầu và đạo đức nghề nghiệp,…);
- Có phẩm chất đạo đức xã hội (có trách nhiệm với xã hội và tuân theo pháp luật, ủng hộ và bảo vệ cái đúng, sáng tạo và đổi mới).
2.4. Trình độ ngoại ngữ, tin học
* Chuẩn ngoại ngữ
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành trong kinh doanh như soạn thảo các văn bản và hợp đồng kinh doanh bằng tiếng Anh; kỹ năng thuyết trình, truyền đạt, giải thích và thuyết phục bằng tiếng Anh. Yêu cầu năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh đạt trình độ tối thiểu Bậc 5 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (IELTS đạt 6.5 trở lên) hoặc tương đương.
- Năng lực tiếng Nhật trong giao tiếp, đọc, hiểu tối thiểu đạt trình độ N3 hoặc tương đương.
* Chuẩn tin học
Cử nhân tốt nghiệp chương trình đào tạo Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản phải đạt các chuẩn đầu ra về tin học theo chuẩn đầu ra chung của Trường Đại học Ngoại thương.
2.5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Với vốn kiến thức chuyên môn sâu về kinh doanh quốc tế theo phong cách Nhật Bản và khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên có thể đáp ứng tốt các yêu cầu làm việc tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt đối với các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản và tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có quan hệ đối tác với Nhật Bản. Ngoài ra, các Bộ, ngành, các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh; cơ quan nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế; Tập đoàn, tổng công ty; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện và các chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam; các ngân hàng; các cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam ở nước ngoài; các công ty liên doanh quốc tế, các tổ chức quốc tế có mối quan hệ hợp tác với Nhật Bản cũng là điểm đến của các cử nhân kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản.
3. Nội dung chương trình đào tạo

Số
TT

Tên môn học

Mã môn học

Số tín chỉ

1

Kiến thức giáo dục đại cương

 

44

1.1

Lý luận chính trị

 

11

1

Triết học Mác – Lênin

TRI114

3

2

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

TRI115

2

3

Chú nghĩa xã hội khoa học

TRI116

2

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

TRI117

2

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh       

TRI104

2

1.2

Khoa học xã hội, Nhân văn - Nghệ thuật, Toán - Tin học

 

15

1

Toán cao cấp

TOA105

3

2

Pháp luật đại cương

PLU111E

3

3

Tin học ứng dụng

TIN203

3

4

Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

TRI201

3

5

Định hướng và kỹ năng nghề nghiệp

Career Design and Skills

VJP101E

3

Tự chọn 1 trong 2 môn sau đây

 

1

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

TOA201

3

2

Kinh tế lượng

KTE309E

3

1.3

Ngoại ngữ (Sinh viên đạt chuẩn một ngoại ngữ cho từng năm có thể lựa chọn miễn ngoại ngữ hoặc tích lũy tín chỉ bằng ngoại ngữ thứ hai)

 

1

Tiếng Anh 1

TAN211E

3

2

Tiếng Anh  2

TAN207E

3

3

Tiếng Anh 3

TAN212E

3

4

Tiếng Anh 4

TAN210

3

5

Tiếng Anh Thương mại

 

3

1.4

Giáo dục thể chất

   

1

Giáo dục thể chất

   

1.5

Giáo dục quốc phòng, an ninh

   

1

Giáo dục quốc phòng

   

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

93

2.1

Kiến thức cơ sở khối  ngành

 

6

1

Kinh tế vi mô

KTE201E

3

2

Kinh tế vĩ mô

KTE203E

3

2.2

Kiến thức cơ sở ngành

 

18

1

Nguyên lý tài chính

TCH302E

3

2

Nguyên lý kế toán

KET201E

3

3

Marketing căn bản

MKT302E

3

4

Kinh tế học kinh doanh

KTE312E

3

5

Quản trị học

QTR303E

3

6

Chính sách thương mại quốc tế

TMA301E

3

2.3

Kiến thức ngành

 

33

1

Kinh doanh Quốc tế

VJP202E

 

2

Giao dịch thương mại quốc tế

TMA305E

3

3

Kế hoạch kinh doanh theo mô hình V-BIZ 1

VJP203E

3

4

Kế hoạch kinh doanh theo mô hình V-BIZ 2

VJP303E

3

5

Kế hoạch kinh doanh theo mô hình V-BIZ 3

VJP403E

3

6

Luật Kinh doanh Quốc tế

PLU410E

3

7

Phân tích Tài chính

VJP305E

3

8

Tiếng Anh thư tín thương mại

TAN406

3

9

Tiếng Nhật 5

TNH331

3

10

Tiếng Nhật 6

TNH332

3

11

Quản lý rủi ro trong kinh doanh quốc tế

KDO402E

3

2.4

Kiến thức tự chọn

 

27

 

18 tín chỉ kiến thức chuyên sâu theo từng chuyên ngành và lựa chọn 9 tín chỉ trong số các môn học ở chuyên ngành khác

 

(a)

Chuyên ngành kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

18

1

Quản lý logistics và chuỗi cung ứng

TMA313E

3

2

Hệ thống sản xuất theo phong cách Nhật Bản

VJP414E

3

3

Giao tiếp Kinh doanh và Hành vi tổ chức theo phong cách Nhật Bản

VJP412E

3

4

Quản trị nguồn nhân lực theo phong cách Nhật Bản

VJP316E

3

5

Văn hóa Nhật Bản và Giao thoa văn hóa trong kinh doanh quốc tế

VJP211E

3

6

Kinh tế và Kinh doanh Nhật Bản

VJP312E

3

(b) Kiến thức lựa chọn chung

9

1

Quản trị tinh gọn theo phong cách Nhật Bản

VJP413E

 

2

Thương mại điện tử

TMA306E

 

3

Thị trường tài chính và các định chế tài chính Nhật Bản

VJP315E

 

4

Thương hiệu trong Kinh doanh Quốc tế

MKT407E

 

5

Truyền thông trong Kinh doanh Quốc tế

VJP301E

 

6

Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam

TMA320E

3

7

Quản trị chiến lược

QTR312E

3

2.6

Học phần tốt nghiệp

 

9

 

TỔNG HỢP

 

137

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd