Chương trình Cử nhân Kinh tế quốc tế - Ngành Kinh tế Quốc tế

Đào tạo Đại học hệ chính quy

Chương trình cử nhân Kinh tế quốc tế được thiết kế phù hợp với các chương trình học thuật và chương trình kinh tế ứng dụng chuẩn quốc tế, có tính liên thông cao với các chương trình quốc tế của các nước phát triển theo các chương trình liên thông 2+2 hoặc 3+1.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

(Kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 30 tháng 12 năm 2014)

 

Tên chương trình:    Kinh tế quốc tế

Trình độ đào tạo:     Đại học

Ngành đào tạo:        Kinh tế quốc tế (International Economics)

Chuyên ngành:        Kinh tế quốc tế (International Economics)

                                    Kinh tế và phát triển quốc tế (Economics and International Development)

Loại hình đào tạo:   Chính quy tập trung

Mã ngành:                D310106

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Kinh tế quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội; có tư duy tổng hợp về kinh tế; có năng lực chuyên môn về kinh tế quốc tế; đồng thời có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Sinh viên ngành Kinh tế quốc tế được trang bị các kiến thức nền tảng về kinh tế học, các kiến thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế (bao gồm cả thương mại và tài chính quốc tế), về các công cụ phân tích định tính và định lượngđể đáp ứng những yêu cầu nghề nghiệp đòi hỏi khả năng phân tích, tư vấn, dự báo chuyên sâu trong các hoạt động kinh tế, thương mại và tài chính quốc tế. Khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng phân tích các quyết định đầu tư kinh doanh, tư vấn hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề đặc thù trong các lĩnh vực của kinh tế quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế, sinh viên có thể đảm nhận tốt công việc ở các bộ phận:  phân tích, quản trị rủi ro, lập kế hoạch, phân tích đầu tư, định giá tài sản, dự báo, tư vấn đầu tư, nghiên cứu thị trường tại các ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng đầu tư, các tổ chức tài chính, các công ty chứng khoán, các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong nền kinh tế.Sinh viên cũng làm rất tốt công việc phân tích và dự báo kinh tế xã hội tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức phi chính phủ. Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về kinh tế, các tổ chức kinh tế - thương mại - tài chính quốc tế, các cơ quan truyền thông cũng là những tổ chức có thể tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế để đảm nhận các công việc về nghiên cứu, tư vấn,…

Chương trình cử nhân Kinh tế quốc tế được thiết kế phù hợp với các chương trình học thuật và chương trình kinh tế ứng dụng chuẩn quốc tế, có tính liên thông cao với các chương trình quốc tế của các nước phát triển theo các chương trình liên thông 2+2 hoặc 3+1.

Chi tiết chương trình>>>

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd