Chương trình Kinh tế quốc tế, chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh

Đào tạo Đại học hệ chính quy

Chương trình cử nhân Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh được thiết kế phù hợp với các chương trình học thuật và chương trình kinh tế ứng dụng chuẩn quốc tế, có tính liên thông cao với các chương trình quốc tế của các nước phát triển theo các chương trình liên thông 2+2 hoặc 3+1. 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1372/QĐ-ĐHNT-QLKHngày 28 / 8 / 2013

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương)

 Tên chương trình:     Kinh tế quốc tế, chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh

Trình độ đào tạo:      Đại học

Ngành đào tạo:         Kinh tế quốc tế (International Economics)

Chuyên ngành:         Kinh tế quốc tế

Loại hình đào tạo:    Chính quy tập trung

 1.      Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân ngành Kinh tế quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội; có tư duy tổng hợp về kinh tế; có năng lực chuyên môn về kinh tế quốc tế; đồng thời có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh;

Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề kinh tế thuộc các lĩnh vực chuyên sâu về kinh tế quốc tế; Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng phân tích định tính và định lượng, và đặc biệt là khả năng dự báo để đáp ứng những yêu cầu nghề nghiệp đòi hỏi khả năng phân tích chuyên sâu trong các hoạt động kinh tế, thương mại và tài chính quốc tế;

Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế quốc tế có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về kinh tế quốc tế, các định chế kinh tế - thương mại - tài chính quốc tế; Các bộ phận quản trị rủi ro, phân tích, dự báo, tư vấn đầu tư, nghiên cứu thị trường tại các ngân hàng, các tổ chức tài chính, tại các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong nền kinh tế;

Chương trình cử nhân Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh được thiết kế phù hợp với các chương trình học thuật và chương trình kinh tế ứng dụng chuẩn quốc tế, có tính liên thông cao với các chương trình quốc tế của các nước phát triển theo các chương trình liên thông 2+2 hoặc 3+1. 

Chi tiết chương trình>>>

DMC Firewall is a Joomla Security extension!