Chương trình Cử nhân Tiếng Nhật thương mại - Ngành ngôn ngữ Nhật

Đào tạo Đại học hệ chính quy

Đào tạo cử nhân ngành tiếng Nhật, chuyên ngành Tiếng Nhật Thương mại, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và khả năng sử dụng tiếng Nhậtthành thạo trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

(Kèm theo quyết định số 2358/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 30 tháng 12 năm 2014)

                     

Tên chương trình:                TIẾNG NHẬTTHƯƠNG MẠI

Trình độ đào tạo:                Đại học

Ngành đào tạo:                   Ngôn ngữ  Nhật  (Japanese)

Chuyên ngành:                    Tiếng NhậtThương mại (Business Japanese)

Loại hình đào tạo:               Chính quy tập trung

 I. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành tiếng Nhật, chuyên ngành Tiếng NhậtThương mại, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và khả năng sử dụng tiếng Nhậtthành thạo trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

Sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Nhật, chuyên ngành Tiếng Nhật Thương mại được trang bị kiến thức cơ bản bằng tiếng Nhật về văn hoá và văn minh, văn học Nhật Bản; các lĩnh vực quan hệ quốc tế, đàm phán thương mại, giao dịch thương mại, tài chính kế toán; kiến thức cơ bản về lý thuyết biên, phiên dịch tiếng Nhật; có thể đảm nhiệm các công việc thuộc các lĩnh vực: kinh doanh, xuất nhập khẩu, marketing, kiểm toán, kế toán, ngân hàng, nhân sự, biên phiên dịch, thư ký, trợ lý...tại các cơ quan Bộ ngành như: Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...; các tổ chức chính phủ, Văn phòng đại diện, công ty Nhật Bản tại Việt Nam; các doanh nghiệp Việt Nam liên quan tới Nhật Bản; các tổ chức đào tạo, nghiên cứu tiếng Nhật...

Chi tiết chương trình>>>

DMC Firewall is a Joomla Security extension!