Chương trình Cử nhân Tiếng Trung thương mại - Ngành ngôn ngữ Trung

Đào tạo Đại học hệ chính quy

Đào tạo cử nhân ngành tiếng Trung Quốc, chuyên ngành Tiếng Trung Thương mại, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và khả năng sử dụng tiếng Trung Quốc thành thạo trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

(Kèm theo Quyết định số 2360/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 30 tháng 12 năm 2014)

Tên chương trình:             TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI

Trình độ đào tạo:              Đại học

Ngành đào tạo:                  Ngôn ngữ  Trung (Chinese)

Chuyên ngành:                  Tiếng Trung Thương mại (Business Chinese)

Loại hình đào tạo:            Chính quy tập trung

I. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành tiếng Trung Quốc, chuyên ngành Tiếng Trung Thương mại, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và khả năng sử dụng tiếng Trung Quốc thành thạo trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

Sinh viên chuyên ngành Tiếng Trung Thương mại sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương sẽ có năng lực biên dịch, phiên dịch, nghiên cứu và sử dụng thành thạo Tiếng Trung trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh và thương mại quốc tế; có kiến thức kinh tế, kinh doanh và quản lý cần thiết để thích ứng với môi trường kinh doanh quốc tế; hiểu biết về văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị và phong tục của các nước bản ngữ.

Sinh viên chuyên ngành Tiếng Trung Thương mại có thể làm việc tại các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, Hongkong, Đài Loan, Singgapore… 

Chi tiết chương trình>>>

DMC Firewall is a Joomla Security extension!