Chương trình Cử nhân Tiếng Pháp thương mại - Ngành ngôn ngữ Pháp

Đào tạo Đại học hệ chính quy

Đào tạo cử nhân ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Pháp Thương mại có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và khả năng sử dụng tiếng Pháp thành thạo trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, trong các doanh nghiệp, các văn phòng đại diện, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến từ các nước thuộc cộng đồng Pháp ngữ.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

(Kèm theo Quyết định số 2354/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 30 tháng 12  năm 2014)

Tên chương trình:         Tiếng Pháp thương mại

Trình độ đào tạo:          Đại học

Ngành đào tạo:              Ngôn ngữ Pháp (French)

Chuyên ngành:             Tiếng Pháp Thương mại (Business French)

Loại hình đào tạo:        Chính qui tập trung

 I. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Pháp Thương mại:

- Có lòng yêu nước, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh vững vàng, trung thành với Tổ quốc;

- Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và khả năng sử dụng tiếng Pháp thành thạo trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, trong các doanh nghiệp, các văn phòng đại diện, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến từ các nước thuộc cộng đồng Pháp ngữ;

- Có kiến thức kinh tế, kinh doanh và quản lý cần thiết để thích ứng với môi trường kinh doanh;

- Hiểu biết về văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và phong tục của các nước trong cộng đồng Pháp ngữ;

- Có sức khỏe tốt để làm việc hiệu quả và lâu dài.

Chi tiết chương trình>>>

DMC Firewall is a Joomla Security extension!