Chương trình Cử nhân Tài chính ngân hàng - Ngành tài chính ngân hàng

Đào tạo Đại học hệ chính quy

Chuyên ngành:

Tài chính quốc tế (International Finance)

Ngân hàng (Banking)

Phân tích và đầu tư tài chính (Financial analysis and investment management)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

(Kèm theo Quyết định số 2363/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 30  tháng 12 năm 2014)

 Tên chương trình:                     Cử nhânTài chính – Ngân hàng

Trình độ đào tạo:                     Đại học

Ngành đào tạo:                       Tài chính – Ngân hàng (Banking and Finance)

Mã số:                                     52340201

Chuyên ngành:                         Tài chính quốc tế (International Finance)

Ngân hàng (Banking)

Phân tích và đầu tư tài chính (Financial analysis and investment management)

Loại hình đào tạo:                   Chính quy tập trung

 1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có tư duy tổng hợp về kinh tế, nắm vững kiến thức về tài chính-ngân hàng, các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, và quản trị kinh doanh, đồng thời có khả năng sử dụng thông thạo một trong các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Nga.

Sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương sẽ có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực chuyên sâu nói riêng, tài chính - ngân hàng nói chung.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng có thể làm việc tại ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại, các ngân hàng đầu tư, phụ trách xuất nhập khẩu hoặc tài chính tại các doanh nghiệp, thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới tài chính, ngân hàng tại các viện nghiên cứu, các bộ và cơ quan nhà nước, chính phủ.

Điểm nổi bật của chương trình cử nhân Tài chính - Ngân hàng là chương trình được thiết kế phù hợp với các chương trình học thuật và hành nghề chuẩn quốc tế, sinh viên theo học có khả năng liên thông với các trường của Anh Quốc và các nước nói tiếng Anh khác theo chương trình 2+2 hoặc 3+1. Sinh viên sẽ được chuẩn bị sẵn sàng và/hoặc miễn nhiều môn học khi học tiếp lấy các chứng chỉ Kế toán Công chứng ACCA, Ngân hàng viên Chuyên nghiệp CIB, chứng chỉ Phân tích đầu tư quốc tế công chứng (CIIA) vàchứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (Chartered Financial Analyst - CFA).

Chi tiết chương trình>>>

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd