Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh - Ngành quản trị kinh doanh

Đào tạo Đại học hệ chính quy

Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh - Ngành quản trị kinh doanh

 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

(Kèm theo Quyết định số2355/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 30 tháng 12 năm 2014)

 Tên chương trình:    Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Trình độ đào tạo:     Đại học

Ngành đào tạo:        Quản trị kinh doanh (Business Administration)  

Mã số:

Chuyên ngành:        Quản trị Kinh doanh quốc tế (International Business Management)

                                   Kế toán – Kiểm toán (Accounting – Auditing)

                                   Quản trị Du lịch - Khách sạn (Tourism and Hospitality Management)

                                   Thương mại điện tử (E-commerce)

Loại hình đào tạo:   Chính quy tập trung

 1. Mục tiêu đào tạo

- Mục tiêu chung:Đào tạo cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị Du lịch Khách sạn, Thương mại điện tử có kiến thức tổng hợp về quản trị kinh doanh và hiểu biết chuyên sâu về từng chuyên ngành cụ thể, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; sử dụng thông thạo một trong các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Nga;

Chi tiết chương trình>>>

DMC Firewall is a Joomla Security extension!