Chương trình Cử nhân Luật- Ngành Luật

Đào tạo Đại học hệ chính quy

Chuyên ngành:                    

  - Luật Thương mại quốc tế (International Trade Law)

 - Luật kinh doanh quốc tế (International Business Law)

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2362/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 30 tháng 12 năm 2014)

 Tên chương trình:                Cử nhân Luật

Trình độ đào tạo:                 Đại học

Ngành đào tạo:                     Luật                              

Mã số:                                     52380101

Chuyên ngành:                      - Luật Thương mại quốc tế (International Trade Law)

                                             - Luật kinh doanh quốc tế (International Business Law)

Loại hình đào tạo:                Chính quy tập trung

 

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung:

Mục tiêu chung của Chương trình là đào tạo cử nhân ngành Luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế và Luật kinh doanh quốc tế, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có tư duy tổng hợp về pháp luật, sử dụng thông thạo tiếng Anh, có khả năng vận dụng kiến thức pháp luật trong hoạt động thương mại kinh doanh quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực phục vụ cho tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Chi tiết chương trình>>>

DMC Firewall is a Joomla Security extension!