Thông báo xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2019

Đào tạo Đại học hệ chính quy

Trường Đại học Ngoại thương thông báo xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2019  theo các phương thức xét tuyển như sau:

 

- Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ;

- Căn cứ Công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/03/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

- Căn cứQuyết định số 635 /QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 21/03/2019 về quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Trường Đại học Ngoại thương.

-Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Trường Đại học Ngoại thương.

Trường Đại học Ngoại thương thông báo xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2019  theo các phương thức xét tuyển như sau:

Thông báo xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2019, Xem chi tiết tại đây!

DMC Firewall is a Joomla Security extension!