Phương án tuyển sinh năm 2019 (Dự kiến)

Đào tạo Đại học hệ chính quy

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;


Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT; Trường Đại học Ngoại thương dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 như sau:

Thông tin chi tiết từ Phòng QLĐT xem <<<tại đây>>>

Our website is protected by DMC Firewall!