Thông báo về thời gian xác nhận nhập học đối với sinh viên trúng tuyển vào các chương trình định hướng nghề nghiệp

Đào tạo Đại học hệ chính quy

Căn cứ Thông báo về điểm trúng tuyển vào các Ngành/chuyên ngành đào tạo đại học chính quy năm 2018 dành cho sinh viên khóa 57

Căn cứ Lịch tiến độ và thời khóa biểu năm học 2018 - 2019,

Phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương thông báo xem chi tiết tại đây!

 

Our website is protected by DMC Firewall!