KẾ HOẠCH NHẬP HỌC CỦA TÂN SINH VIÊN KHÓA 56 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Đào tạo Đại học hệ chính quy

Dành cho Tân sinh viên

 

STT

Nội dung công tác

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian

thực hiện

1

Thí sinh xem kết quả trúng tuyển đợt 1

Thường trực Hội đồng tuyển sinh

 Phòng QLĐT, Ban QLĐT, thí sinh

Trước 17 giờ 00 ngày 01/08/2017

 

2

Sinh viên nộp giấy xác nhận nhập học (kết quả thi THPT năm 2017-bản gốc) và nhận giấy báo trúng tuyển và Hướng dẫn đăng ký ngành và chuyên ngành  

Phòng QLĐT, Ban QLĐT

Sinh viên

Từ ngày 02/08/2017 đến hết 07/08/2017

3

Thí sinh xem thông báo xét tuyển bổ sung (đợt 2) - nếu có

Phòng QLĐT, Ban QLĐT

Thí sinh

Từ ngày 13/08/2017

4

Cơ sở Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh

5

Sinh viên khóa 56 nhập học

Phòng QLĐT

Sinh viên

Ngày 16,17,18/08/17

6

Sinh viên khóa 56 đăng ký ngành, chuyên ngành theo Hướng dẫn trong Giấy báo trúng tuyển và trên website : http://qldt.ftu.edu.vn

Phòng QLĐT

Sinh viên

Từ ngày 12/08 /17 đến 19/08/17

7

Sinh viên khóa 56 tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào để phân lớp và làm cơ sở để đăng ký vào các chương trình CLC, CTTT

Phòng QLĐT, Ban ĐT cơ sở QN

Sinh viên

Từ ngày 17/08/17 đến 22/08/17

8

Sinh viên khóa 56 tham gia Hội thảo các chương trình tiên tiến và Chất lượng cao

Phòng QLĐT, Các khoa chuyên môn, các CLB trong trường

Sinh viên

Ngày 19/08/17

9

Sinh viên khóa 56 tham gia học Tuần sinh hoạt công dân –sinh viên đầu khóa

Phòng CTCTSV

Sinh viên

Từ ngày 21/08/17 đến 31/08/17

10

Sinh viên khóa 56 xem danh sách Phân ngành, chuyên ngành (Trường công bố điểm chuẩn từng ngành, chuyên ngành)

Thường trực Hội đồng tuyển sinh

Phòng QLĐT, sinh viên

Trước ngày 23/08/17

11

Sinh viên khóa 56 nộp đơn đăng ký học Chương trình tiên tiến và Chất lượng cao

Phòng QLĐT, Các khoa chuyên môn có chương trình CLC,CTTT

Sinh viên

Từ ngày 23/08/17 đến 25/08/17

12

Sinh viên khóa 56 tham gia phỏng vấn vào  Chương trình tiên tiến

Ban phỏng vấn, Phòng QLĐT, Khoa chuyên môn có CTTT

Sinh viên

Ngày 28/08/17

13

Sinh viên khóa 56 xem phân lớp hành chính cho sinh viên.

Phòng QLĐT

Sinh viên

Trước ngày 01/09/17

 

Cơ Sở II-Tp. Hồ Chí Minh

14

Sinh viên khóa 56 nhập học

Ban QLĐT

Sinh viên

Ngày 16,17/08/17

15

Sinh viên khóa 56 tham gia Hội thảo các chương trình Chất lượng cao

Ban ĐHCLC

Sinh viên

 Ngày 18/08/17

16

Sinh viên khóa 56 tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào để phân lớp và làm cơ sở để đăng ký vào các chương trình CLC

Ban KT&ĐBCL

Sinh viên

Từ ngày 19/08/17

đến 22/08/17

17

Sinh viên khóa 56 tham gia học Tuần sinh hoạt công dân –sinh viên đầu khóa

Ban CTCT&SV

Sinh viên

Từ ngày 21/08/17 đến 27/08/17

18

Sinh viên khóa 56 xem danh sách Phân ngành, chuyên ngành

(Trường công bố điểm chuẩn từng ngành, chuyên ngành)

Thường trực Hội đồng tuyển sinh

Ban QLĐT, sinh viên

Trước ngày

23/08/17

19

Sinh viên khóa 56 nộp đơn đăng ký học Chương trình tiên tiến và Chất lượng cao

Ban QLĐT

Sinh viên

Từ ngày 23/08/17 đến 25/08/17

20

Sinh viên khóa 56 xem phân lớp hành chính cho sinh viên.

Ban QLĐT

Sinh viên

Trước ngày

01/09/17

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd